Arvioitu lukuaika: 7 minuuttia

Vain yksi viesti

Omistettu niille, jotka etsivät totuutta vilpittömästi, rehellisesti ja avoimella mielellä.

KYSYMYKSET ENNEN LUKEMISTA:

 1. Mikä tämä ”Vain yksi viesti” oikein on?
 2. Mitä Raamattu sanoo siitä?
 3. Mitä Koraani sanoo siitä?
 4. Mikä on sinun mielipiteesi siitä?

Suoraan asiaan


Aatamin luomisen jälkeen vain yksi alkuperäinen viesti on toistuvasti lähetetty ihmisille läpi ihmiskunnan historian.

Niinpä muistuttaakseen ihmisiä siitä ja tuodakseen heidät takaisin oikealle tielle ainoa todellinen Jumala lähetti useita profeettoja ja lähettiläitä, mukaan lukien Aatami, Nooa, Abraham, Mooses, Jeesus ja Muhammad, välittämään tämän viestin:

Todellinen Jumala on YKSI. Palvokaa Häntä YKSIN ja pitäkää Hänen käskynsä.

Jumala lähetti nämä tunnetut profeetat samoin kuin monia muita profeettoja ja lähettiläitä, jotta he täyttäisivät tiettyjä tehtäviä ja toimia, esimerkiksi:

1. Johdatuksen saaminen Jumalalta, ja sen välittäminen ihmisille.

2. Välittää viesti, että Jumala on Yksi.

3. Olla esimerkkeinä kansoilleen.

4. Ohjata kansojaan pelkäämään Jumalaa ja pitämään Hänen käskynsä.

5. Opettaa seuraajilleen tärkeitä uskonnollisia ja moraalisia periaatteita sekä maallisia asioita.

6. Johdattaa niitä, jotka harhautuivat tai olivat tottelemattomia Jumalalle, tai jotka palvoivat muita jumalia, idoleita tai patsaita.

7. Kertoa ihmisille, että heidät tullaan herättämään henkiin kuolemansa jälkeen ja että he tulevat tekemään tiliä teoistaan Ylösnousemuksen päivänä. Jokainen, joka uskoo todelliseenJumalaan (Allahiin) yksin ja tekee oikeamielisiä tekoja, tullaan palkitsemaan Paratiisilla. Jokainen, joka ei usko todelliseen Jumalaan (Allahiin) ja on tottelematon Hänelle, hänen asuinpaikkansa tulee olemaan Tuli.

Sama Jumala loi ja lähetti nuo profeetat ja lähettiläät. Hän on kaikkien ihmisten, eläinten ja olentojen Luoja. Hän on tämä YKSI TODELLINEN JUMALA, joka loi koko maailmankaikkeuden ja kaiken, mitä se sisältää. Hän on elämän, kuoleman ja kuoleman jälkeisen elämän Luoja.

Tämän todellisen Jumalan, Luojan, ykseys on ilmiselvä ja helposti löydettävissä muslimien Kirjoituksesta (Koraanista) ja Kirjan ihmisten (juutalaisten, nasaretilaisten ja kristittyjen) aikaisemmista Kirjoituksista.

Jos opiskelee vilpittömästi ja objektiivisesti Jumala käsitettä Raamatussa ja Koraanissa, vilpitön totuuden etsijä huomaa niissä selvät kuvaukset ainutalaatuisista ominaisuuksista, jotka kuuluvat ainoastaan todelliselle Jumalalle.

Seuraavana on joitakin näistä ominaisuuksista, jotka erottavat ainoan todellisen Jumalan muista, jotka väittävät olevansa jumalia:

 • Tämä todellinen Jumala on Luoja, ei luotu.
 • Tämä todellinen Jumala on YKSI, ei kolme tai enemmän! Hänellä ei ole kumppaneita tai vertaisia. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt.
 • Tämä yksi todellinen Jumala on luotujensa havaintokyvyn ulkopuolella; kukaan ei voi nähdä Häntä tässä elämässä.
 • Tämä yksi todellinen Jumala on ikuinen; Hän ei kuole tai muutu. Hän ei ole muuttunut lihaksi missään luotujensa muodoissa.
 • Tämä yksi todellinen Jumala ei tarvitse ketään, kuten äitiä, vaimoa, tai poikaa; tai mitään, kuten ruokaa, juomaa tai apua. Mutta muut tarvitsevat Häntä.
 • Tämä yksi todellinen Jumala on ainutlaatuinen loistokkaissa, täydellisissä ja kauniissa ominaisuuksissaan; kukaan ei ole Hänen kaltaisensa.
 • Yhdenkään ihmisen tai eläimen piirrettä tai kuvausta ei voida verrata tai yhdistää Hänen olemukseensa.

Voimme käyttää näitä tunnusmerkkejä ja ominaisuuksia (samoin kuin muita, jotka kuuluvat yksin Hänelle) tutkiessamme ja hylätessämme kenen tahansa väitteen, joka sanoo olevansa jumala.

Nyt käännyn keskustelemaan aikaisemmin mainitusta yhdestä viestistä ja aion siteerata joitakin jakeita Raamatusta ja Koraanista, jotka vahvistavat Jumalan ykseyden.

Mutta ennen sitä haluaisin jakaa kanssasi tämän ajatuksen. Jotkut kristityt saattavat ihmetellä: “On päivänselvää, että Jumala on yksi. Me uskomme yhteen Jumalaan. Eli mikä tässä hommassa nyt on se pointti?”

Kuitenkin luettuani ja tutkittuani suuren määrän kristinuskoa käsittelevää materiaalia ja keskusteltuani useiden kristittyjen kanssa olen tullut johtopäätökseen, että kristityt ymmärtävät tämän yhden Jumalan sisältävän:

 1. Isän (Isä Jumala)
 2. Pojan (Poika Jumala)
 3. Pyhän hengen (Pyhä Henki Jumala)

Joten maalaisjärkeä ja yksinkertaista logiikkaa käyttävä, vilpitön ja rehellinen totuuden etsijä väistämättä päätyy kysymään: • Mitä te tarkoitatte sanomalla, että JUMALA on YKSI, samalla kun viittaatte KOLMEEN JUMALAAN?
 • Onko Jumala YKSI KOLMESSA vai KOLME YHDESSÄ?!

Sen lisäksi ja kristittyjen dogmattikan (uskonkappaleiden) mukaan näillä kolmella ”Jumalalla” on erilaiset identiteetit, kuvat, roolit ja tehtävät:

 1. Isä = Luoja
 2. Poika = Pelastaja
 3. Pyhä henki = Puolustaja

Jos Jeesus, Poika (tai Jumalan poika) on todella Jumala tai osa yhdestä Jumalasta, eikö tämä ole ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamatussa kerrotaan: kukaan ei voi nähdä Jumalaa eikä kuulla Hänen ääntään? Raamatussa sanotaan:

 • “TE ETTE OLE KOSKAAN KUULLEET HÄNEN ÄÄNTÄNSÄ ETTEKÄ NÄHNEET HÄNEN MUOTOANSA.”
  (Johanneksen evankeliumi 5:37)
 • “KUKAAN EI OLE MILLOINKAAN NÄHNYT HÄNTÄ. EIKÄ KUKAAN PYSTY HÄNTÄ NÄKEMÄÄN.”
  (Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle)
 • “SINÄ ET VOI NÄHDÄ MINUN KASVOJANI: SILLÄ EI KUKAAN JOKA NÄKEE MINUT, JÄÄ ELOON.”
  (Toinen Mooseksen kirja 33:20)


Perustuen näihin ja muihin raamatullisiin teksteihin, kysyn vilpittömästi ja rehellisesti: ”Kuinka me voimme sovittaa yhteen kristinuskon periaatteen siitä, että Jeesus on Jumala ja edellämainitun todisteen siitä, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa tai kuullut Hänen ääntään?”

Eivätkö Jeesuksen aikana eläneet juutalaiset, Jeesuksen perhe sekä hänen opetuslapsensa ja seuraajansa NÄHNEET Jeesuksen (Jumalan pojan, kuten jotkut uskovat!) ja KUULLEET hänen äänensä?

Onko olemassa kenties jokin salaisuus tai piilotettu tarkoitus koskien totuutta Jumalasta?

Raamatussa painokkaasti todistetaan vastakkaista, kun se kertoo Jumalan sanovan: “Minä olen Herra, eikä toista ole. En ole puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.” (Jesaja 45: 18-19) 

Joten mikä on totuus? Pyydän, että luet uudelleen yllämainitun jakeen ja pohdit sitä!

Aloittakaamme nyt matka, jonka tarkoitus on etsiä totuutta Ainoasta Todellisesta Jumalasta Raamatussa ja Koraanissa.

Tämän matkan lopussa ja sen jälkeen kun olet lukenut tämän ja etenkin alla mainitut jakeet kriittisesti, vilpittömästi, rehellisesti ja ajatellen, haluaisin tietää reaktiosi tai näkemyksesi.

Ollakseni niin puolueeton kuin mahdollista, siteeraan jakeet ilman minkäänlaista kommenttia. Ole hyvä ja lue seuraavat jakeet huolellisesti, kriittisesti ja ilman ennakkoluuloja.

Yksi todellinen Jumala Raamatussa (Vanha Testamentti)


”Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.”
(5. Mooseksen kirja 6:4)

“Eikö Yksi Jumala ole tehnyt ja meille antanut elämän henkeä?”
(Malakian kirja 2:15)

”…Teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä.”
(Jesajan kirja 43:10-11)

”…Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä.”
(Jesajan kirja 44:6)

”..paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman..”
(Jesajan kirja 45: 21-23)

Nämä ovat vain joitakin jakeita Vanhasta Testamentista.

Tuleeko mieleesi muita samankaltaisia jakeita?

Yksi todellinen Jumala Raamatussa (Uusi Testamentti)

”Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?” Niin hän (Jeesus) sanoi hänelle: ”Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan Yksi, joka on hyvä, ja Hän on Jumala. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.”
(Matteuksen evankeliumi 19:16-17 King James Version)

”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”
(Johanneksen evankeliumi 17:3)

” ..Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.”
(Matteuksen evankeliumi 4:10)

”Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on Yksi Ainoa.”
(Markuksen evankeliumi 12:29)

”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä,
ihminen Kristus Jeesus.”
(Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:5)

Muistatko muita jakeita vahvistaen sen, että JUMALA ON YKSI? (EI KOLME!)

Yksi todellinen Jumala Koraanissa

”Sano: Hän on Allâh, Yksi; Allâh, Ikuinen, Rajaton; Hän ei ole ketään siittänyt eikä kestään syntynyt; eikä ole mitään Hänen kaltaistaan.” (Koraani 112:1-4)

”Ei ole muuta jumalaa kuin Minä; joten palvokaa Minua.” (Koraani 21:25)

”Ne, jotka sanovat: Allâh (Jumala) on yksi kolmesta, ovat epäuskoneet, sillä ei ole muuta kuin Yksi Jumala. Ja jos he eivät lopeta tämän sanomista, niin totisesti heidän joukossaan olevia epäuskovia tulee kohtaamaan tuskallinen rangaistus.” (Koraani 5:73)

”Onko toinen jumala Allâhin (Jumalan) rinnalla? Ei, suurin osa heistä ei tiedä.” (Koraani 26: 61)

”Onko toista jumalaa Allâhin rinnalla? Allâh on Ylhäinen ja niiden yläpuolella, mitä he asettavat Hänen rinnalleen.” (Koraani 27:63)

”Voiko olla mitään muuta jumalaa Allâhin rinnalla? Sano: ”Tuokaa todisteenne jos olette totuudellisia.” (Koraani 27:64)

JOHTOPÄÄTÖKSET

Nämä jakeet, aivan niin kuin sadat muut samankaltaiset todisteet Raamatussa ja Koraanissa, vahvistavat tämän yhden, ikuisen viestin, että todellinen Jumala on ainoastaan YKSI.

”Kääntykää Minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä MINÄ OLEN JUMALA, EIKÄ TOISTA OLE. (Jesajan kirja 45:22)

Raamattu ei ainoastaan vahvista sitä, että Jumala on YKSI, mutta se myös ilmoittaa, että todellinen ”Jumala, Luoja, on ainut Pelastaja.” (Jesajan kirja 43: 10-11)

Joten tämän vahvistuksen mukaan, kaikki muut niin sanotut jumalat tai jumalaolennot kuten Jeesus, Pyhä Henki, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna tai Buddha eivät ole jumalia eivätkä YHDEN, AINOAN ja TODELLISEN JUMALAN ruumiillistumia tai ilmentymiä.

Juuri näiden valheellisten uskomuksien takia myöhemmin juutalaiset alkoivat palvomaan muita jumalia, ja he saivat Herransa vihan yllensä. Ja Israelin kansalle lähetetty profeetta Mooses tuhosi heidän rakentamansa epäjumalankuvan kultaisesta vasikasta.

Toisaalta essealaiset, yhtenäinen alkukristillinen yhteisö, kärsivät kidutuksesta ja vainosta koska he kieltäytyivät vaihtamasta Jeesuksen monoteistisia opetuksia Paavalin innovatiivisiin harhaoppeihin kolminaisuudesta.

Yhteenvetona kaikki Jumalan profeetat mukaan lukien Aatami, Nooa, Aabraham, Mooses, Jeesus ja Muhammad lähetettiin kaikki yhden Jumalan, Herramme, Luojan taholta, julistaakseen samaa sanomaa:

Todellinen Jumala on ainoastaan YKSI. Palvokaa Häntä YKSIN ja pitäkää Hänen käskynsä.

Ja koska nämä profeetat ja lähettiläät saarnasivat samaa viestiä, niin heidän uskontonsa on ilmeisen selvästi yksi ja sama! Eli mikä siis on näiden profeettojen ja lähettiläiden uskonto?

Alistuminen Jumalan tahtoon oli näiden profeettojen viestin ydinolemus. Tämä sana ’ALISTUMINEN’ on arabian kielelle käännettynä ’ISLAM’.

Koraani vahvistaa, että ’islam’ on kaikkien Jumalan profeettojen ja lähettiläiden tuoma totuuden uskonto. Tämä Koraanissa oleva fakta on ilmiselvänä nähtävissä myös Raamatun teksteissä.

Pelastuksen saavuttamiseksi meidän tulee uskoa yllämainittuun viestiin omasta tahdostamme ja kokosydämisesti. Kuitenkaan tämä itsessään ei vielä riitä! Meidän tulee myös uskoa jokaiseen Jumalan totuudella lähettämään profeettaan (myös Profeetta Muhammadiin) ja seurata hänen johdatustaan ja opetuksiaan. Tämä on tie onnelliseen ja ikuiseen elämään!

Joten jos olet vilpitön totuuden etsijä ja rakastat pelastumista, niin olisi ehkä hyvä aika harkita tätä NYT, ennen kuin se on liian myöhäistä! ENNEN KUOLEMAA! Se voi olla pian! Kuka tietää?

VIIMEINEN AJATUS
→ No mikä on totuus?

→ Mitä voin tehdä?

Sinä VOIT vilpittömästi uskoa yhteen Jumalaan (Allâhiin), uskoa Hänen viimeiseen Lähettilääseensä ja lausua seuraavan lauseen:

”Ashadu an laa ilaaha illa Allah, wa ashadu anna Muhammadan rasuul Allah.”

”Todistan, että ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Yksi todellinen Jumala (Allâh) ja, että Muhammad on Jumalan (Allâhin) Lähettiläs.”

 • Tämä todistus on ensimäinen asken kohti ikuista elämää ja todellinen avain Paratiisin oveen.

Jos päätät kulkea tätä tietä; voit ottaa yhteyttä muslimiystävääsi, läheisimpään islamilaiseen keskukseen tai meihin yhteydenottolomakkeella.

Lue myös Maurice Bucaille:n ”Koraani ja nykytiede”.