Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Muhammad Raamatussa

Ajatus siitä, että Raamattu sisältää ennustuksia profeetta Muhammadin (rauha hänelle) tulosta, saattaa yllättää monia. Eikä ole vaikea ymmärtää miksi, huomioiden yleiset käsitykset joita ihmisillä on profeetta Muhammadista (rauha hänelle), eli että hän oli mies jolla ei ollut mitään yhteyttä Raamatun profeettoihin tai  profetioihin ylipäätään. Joka tapauksessa, tarkastellessa hänen elämäänsä tarkemmin käy selväksi, että hänellä oli perus opinkappaleet jotka aiemmat profeetat toivat ja että hän johti miljoonia samaan. Toden totta, koska profeetta Muhammadin (rauha hänelle) opetuksien ansiosta, miljardit muslimit ympäri maailmaa hänen ajoistaan tähän päivään saakka, arvostavat suuresti Jeesusta, Moosesta ja Abrahamia (rauha heille kaikille). Tarkastellaan kuinka molemmat, sekä vanha että uusi testamentti sisältävät useita jakeita, joissa kuvataan uuden profeetan saapumista. Lisäksi, Raamatun jakeet osoittavat Muhammad (rauha hänelle) on tuo profeetta.

Johannes kastaja ja papit

Johannes kastajan kappaleessa, joku juutalainen pappi kyseli Johannes kastajalta kolmesta ihmisestä joista heitä oli informoitu heidän kirjoituksissaan. He kysyivät häneltä:

“Kuka sinä olet?”

Johannes kastaja myönsi (hän ei kieltänyt vaan tunnusti), “En ole Kristus.”

He kysyivät, “Kuka sinä sitten olet? Oletko Elijah?”

Johannes kastaja sanoi: “En ole.”

“Oletko profeetta?”

Johannes vastasi, ‘En’ (John 1:19-21)

Lopulta he kysyivät, “Ketä sinä sinne kastat, jos et ole Kristus, et Elijah etkä profeetta?” (John 1:25)

Papit odottivat kolmea henkilöä jotka heidän kirjansa oli ennustaneet, joten he kysyivät kristuksesta, Elijah:sta ja profeetasta. Kuka on “profeetta”? Tällä ei voida tarkoittaa Jeesus koska hän oli Kristus. Tarkastellessa Raamattua selitysteoksineen, löydämme sanan “profeetta” selityksen (John 1:25), joka viittaa Deuteronomy 18:18 vanhassa testamentissa, joka myös mainitsee tulevan profeetan.

Viidennessä Mooseksen kirjassa 18:18-19, Jumala puhuu Moosekselle ja kertoo että Hän aikoo nostaa uuden profeetan, jolla on tiettyjä selkeästi tunnistettavia piirteitä:

“Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.” Viides Mooseksen kirja 18:18-19

Yllä olevassa profetiassa Jumala kertoo Moosekselle kuinka Hän aikoo nostaa vielä hänen kaltaisensa profeetan, joka tulee heidän veljeskunnastaan. Koska nämä jakeet on osoitettu Moosekselle ja Juutalaisille, mainitulla veljeskunnalla tarkoitetaan Juutalaisia.

Abraham, Juutalaisten esi-isällä oli kaksi poikaa, Ishmael ja Isaac (Genesis 21) Isaacin lapset ovat juutalaisia ja Ishmaelin arabeja. Veljeskunnalla ”brethren” vanhan testamentin kielellä voi viitata juutalaisiin itseensä (32:6), tai muinaisiin juutalaisten serkkuihin kuten arabeihin, edomeihin tai muihin

See Deuteronomy 2:4,8 for usage of the word ‘brethren’ 

Joten arabit kuuluvat arabien veljeskuntaan.

Mooses ja Muhammad (Rauha heille) 

Joku saattaisi luulla, että Jeesus olisi tuo uusi profeetta, johon (Deuteronomy 16:18) viitataan. Kuitenkin ”profeetta” Johanneksen evankeliumissa (John 1:25), ei voi olla Jeesus, koska hänet kuvataan eri persoonana kristuksesta. Lisäksi jae osoittaa, profeetan omaavan piirteitä jotka olisivat Mooseksen kaltaisia. Jeesus oli hyvin erilainen kuin Mooses, mutta entä Muhammad (rauha hänelle)?

Tässä taulukossa verrataan noiden kolmen miehen elämiä:

Arabit ja juutalaisiet ovat siis Isaacin ja Ishmaelin kautta muinaisia serkkuja keskenään.

Ei ole epäilystäkään, Mooses ja Muhammad (rauha heille) ovat hyvin samankaltaisia. 

Moni Mooseksen ja Muhammadin (rauha heille) elämiä tutkinut historioitsija on havainnut yhtäläisyyksiä heidän välillään. Pappi James L. Dow (1908-1977) joka kirjoitti kirjan Collins Gem Dictionary of the Bible kirjoitti Mooseksen kohdalle: ”Ainoa mies historiassa jota voidaan edes etäisesti verrata häneen on Mohammad.” 

Kaikki todisteet viittaavat johtopäätökseen että Muhammad (rauha hänelle) oli John 1:25 mainittu profeetta.

Edelleen on olemassa paljon ihmisiä, jotka hylkäävät Muhammadin (rauha hänelle) koska hän ei ollut juutalainen eli Isaacin lapsista. Kuitenkin me tiedämme profeetat kuten Nooa, joka on myös mainittuna raamatussa eikä myöskään ollut juutalainen. 

Abraham ja Ishmael rakensivat ”Jumalan talon” palvonnan ja pyhiinvaelluksen paikaksi.

Kedarin seuraajien (Arabit) yhdistyminen ”Jumalan talolla” on ennustettu Isaiah 60:7. Tämän ennustuksen täyttääkseen vuonna 630, Muhammad (rauha hänelle) yhdisti useat arabiheimot valloittaessaan Mecan, jossa Jumalan talo on.

Abrahamin lapset

Raamatun mukaan Jumala lupasi Abrahamille hän seuraajistaan; ”Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala.” Ensimmäinen Mooseksen kirja 17:7

Tässä jakeessa näemme Jumalan lupauksen Abrahamille. Tämä lupaus tuli täytettyä lähettämällä profeettoja Isaacin jälkeläisistä juutalaisille (kuten Daniel, Jacob, Jesus jne.) mutta Jumalan lupaus Abrahamille oli kaikille seuraajille, joten käy järkeen että profeettoja on lähetetty myös Abrahamin toisen pojan Ishmalin jälkeläisistä.

Vanhassa testamentissa, Jumala osoitti Ishmaelin jälkeläisten saavan osakseen erityisen siunauksen: “Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan.” Ensimmäinen Mooseksen kirja 17:20

Ylläolevassa jakeessa Jumala kertoo Abrahamille mahtavasta kansasta joka periytyy Ishmaelista. Tässä on toinen syy miksi Jumala löhettäisi profeettoja arabien keskuudesta, kuinka Jumala voisi kutsua kansaa mahtavaksi, jos he olisivat uskottomia. Heidän mahtavuutensa luokiteltaneen uskon ja tottelevaisuuden Jumalaa kohtaan mukaan. Näemme kuinka Muhammad (rauha hänelle) sopii profeetan kuvaukseen, polveutuen Ishmaelista, joka kutsui ihmisiä takaisin Abrahamin uskontoon.

Muhammad (rauha hänelle) totisesti tuli mahtavasta kansasta, joka mainittiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 17:20.

Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille Abrahamin jättäneen vaimonsa (Hagar) ja Ishmaelin asuttamaan ’Paran’ (Genesis 21:21), joka historioitsijoiden mukaan on Arabiassa. 

Ishmael kasvoi ja asusti Arabiassa ja hänellä pli 12 poikaa joista yksi oli Kedar.

(Genesis 25:13)

Isaiah 21:13-17 vahvistaa että Kedarin jälkeläiset asuivat Arabiassa. Tunnetusti Muhammad (rauha hänelle) oli Kedarin jälkeläinen. Raamatun David Dictionaryssä sanotaan että Kedar oli 

’…Kansakunta Ishmaelin jälkeläisistä’

’…Kedarin jälkeläiset olivat Pliny’s Cedrai, ja heidän keskuudestaan Mohammad lopulta nousi’. 

Medinassa (kaupunki johon Muhammad muutti) oli myös juutalaisia heimoja, jotka olivat asettuneet sinne asumaan odottaen profeetan tuloa. Itseasiassa Ben Shalom Medinan Chief Rabbi tunnusti Muhammadin (rauha hänelle) profeetaksi, jonka saapuminen oli ennalta kerrottu heidän kirjoituksissaan.

Sanansaattaja Arabiasta

Vanha testamentti ennusti profeetan saapumisen Arabiasta joka tulee Kedarin jälkeläisistä. Isaiah 42 jakeessa kuvaillaan profeetan tuleminen johon Jumala viittaa ”My messenger” / ”Minun sanansaattajani” 

(Isaiah 42:19). 

Tämä sanansaattaja tulee olemaan kylästä, jota Kedar asuttaa (Isaiah 42:11), joka tarkoittaa että sanansaattaja tulee Arabiasta, koska siellä Kedarin jälkeläisten asuttama kylä sijaitsee. Isaiah 21:13-17.

Tämä sanansaattaja tulee antamaan ratkaisun ja valon ei-juutalaisille (Isaiah 42:1-4), ja hän tulee olemaan “sodan mies” joka on ensin vainottu ja sitten voittaa epäjumalanpalvojat. (Isaiah 42:13-17). 

Tämä kuvaus täsmää Muhammadiin (rauha hänelle) täydellisesti. Muhammad (rauha hänelle) ilmaantui Arabiasta ja oli suoraan Kedarin jälkeläisistä. Hän oli ensin vainottu ja sitten voitti epäjumalanpalvojat.

Hän toi ratkaisun ja lain arabeille, joilla ei ollut lakeja (Arabit luokitellaan ei-juutalaisiksi) kun hänestä tuli Arabian Peninsulan hallitsija.

Habakkuk 3:3 puhuu (Jumalan avusta) joka tulee “Teman” ja “pyhä”, “paran”. “Teman on keidas lähellä Medinaa tämän päivän Saudi Arabiassa. Tämä jae täsmää tapahtumaan Muhammadin (rauha hänelle) elämässä, kun hän tuli Meccasta ja sai apua Medinan ihmisiltä kun hän ja hänen seuralaisensa olivat vainottuina.

JOHTOPÄÄTÖS

Tämä artikkeli kuvaa joitain Raamatun jakeita, joissa puhutaan Muhammadin (rauha hänelle) tulemisesta. Moni kristitty ja juutalainen on omaksunut Islamin (tarkoittaa kirjaimellisesti Jumalan tahtoon alistumista) uskon, tunnistettuaan Muhammadin (rauha hänelle) raamatusta. Yksi näistä on pappi David Benjamin Keldani, Muhammad in the Bible kirjasen kirjoittaja. “Minun täytyy muistuttaa kristittyjä siitä, että elleivät he usko Jumalan absoluuttiseen ykseyteen ja kiellä kolminaisuuteen uskomista, he ovat todellisen Jumalan silmissä epäuskovia. Vanha testamentti ja Koraani tuomitsee opinkappaleen Jumalan kominaisuudesta; Uusi testamentti ei ilmaise hyväksyvänsä eikä kieltävänsä sitä, mutta vaikka se sisältäisi vihjeitä ja jälkiä kolminaisuuteen liittyen, se ei ole auktoriteetti sillä se ei ole kristuksen itsensä näkemä eikä kirjoittama, sitä ei ollut kirjoitettuna kielellä jota hän puhui, eikä sitä edes ollut olemassa nykymuodossaan ennen kuin vähintään kaksi vuosisataa hänen jälkeensä.” Rev. David Benjamin Keldani, B.D. (1867-1940)

Koraanissa Jumala puhuu kristittyjen ja juutalaisten seuraavan profeettoja jotka on mainittuna heidän omissa kirjoissaan:

”Ja anna meille käsky kaikkeen hyvään tässä maailmassa ja tulevassa elämässä; katso, luoksesi olemme me palanneet ja näyttämäsi oikean tien omistimme.» Hän vastasi: »Kuritukseni kohtaa ketä tahdon, mutta laupeuteni voittaa kaiken; sen määrään ohjeeksi niille, jotka hurskautta harjoittavat ja antavat almuja, sekä niille, jotka uskovat tunnusmerkkeihimme»,

niille, jotka seuraavat tätä lähettilästä, oppimatonta profeettaa, josta he löytävät kuvauksen Toorassa ja Evankeliumissa. Hän tulee vaatimaan heiltä hyviä tekoja ja kieltämään vääryyden, sallimaan heille mikä puhdasta on ja kieltämään saastaisen; hän on vapauttava heidät kuormasta ja kahleista, joihin heidät on kytketty. Jotka uskovat häneen, kunnioittavat ja auttavat häntä sekä seuraavat sitä valoa, joka on lähetetty hänen mukanaan, ne ovat onnellisia.” (Koraani 7:156-157

Koska on  selvää, että Muhammad (rauha hänelle) on mainittu Raamatussa, seuraavaksi kutsumme sinut tutustumaan islamin uskontoon. Moni on ihastunut omaan identiteettiinsä, eikä siksi halua omaksua islamin uskoa tai edes tutustua muihin uskontoihin. Islam ei ole vain “toinen uskonto”, se on sama Jumalan lähettämä viesti jota saarnasivat Mooses, Jeesus ja Aabraham. Se on viimeinen Jumalan lähettämä viesti ihmiskunnalle. Islam opettaa meille ylläpitämään suoraa suhdetta Jumalaan ja ettei ketään muuta tulisi palvoa, vain Jumalaa yksin. Se opettaa meille myös, ettei Jumala ole mitään ihmisen kaltaista eikä mitään mitä voi edes kuvitella. 

Jumalan konsepti yhteenvetona Koraanissa:

“Sano: »Hän, Jumala on yksi, ainoa Jumala, kaikkivaltias. Hän ei ole (toista) synnyttänyt eikä ole (toisesta) syntynyt. Ketään ei ole Hänen vertaistaan.»” (Koraani 112:1-4)

Johdatus tulee lopulta aina Jumalalta. Me pyydämme Jumalaa johdattamaan meitä ja sinua. Olkoon Jumalan rauha ja siunaukset sinun ylläsi elämäsi loppuun saakka.

*Jumala ei ole mies eikä nainen, sana “Hän” Jumalasta puhuttaessa ei viittaa sukupuoleen.

REFERENCES

[1] James L. Dow, Collins Gem Dictionary

[2] John D. Davis ,Davis Dictionary of the Bible

[3] Karen Armstrong, Muhammad: A biography of the Prophet

[4] David Benjamin Keldani, Muhammad in World Scriptures

[5] James F. Hastings, Dictionary of the Bible

Lue myös: Mitä islam sanoo Jeesuksesta?

Alkuteos: Muhammad in the Bible

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *