Arvioitu lukuaika: 16 minuuttia

Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?

Aivan kuten kristinuskosssa ja Judaismissakin, islam opettaa meille että kuoleman jälkeen jokainen mies, nainen ja lapsi joka on koskaan elänyt, tullaan herättämään henkiin. Sitten Jumala tulee tuomitsemaan meistä jokaisen, yksitellen siitä kuinka hyvin me Häntä tottelimme ja palvoimme kuin myös noudatimme opastusta jonka Hän viimeiselle profeetalleen antoi.

Jumala tuomitsee meidät täydellisellä oikeudenmukaisuudella. Hän ei määrää mitään kenenkään puolesta tai vastaan joka ei sitä ansaitse. Kaikki todisteet Hänen määräysvallastaan tullaan selittämään meille selkeästi ja meillä on oikeus puolustautua omaa kohtaloamme vastaan. Aivan näin yksinkertaista se ei silti ole vaan sisältää monta vaihetta.

Kuoleman jälkeiset vaiheet

Kuoleman jälkeen on 14 vaihetta:

 1. Elämä haudassa
 2. Trumpettiin puhallus
 3. Qiyama (Maailmanloppu)
 4. Ylösnousemus
 5. Kokoontuminen
 6. Tekojen kirja
 7. Tilinteko
 8. Vaaka
 9. Kawthar
 10. Sirat silta
 11. Shafaat (sovittelu)
 12. Araf (Kiirastuli)
 13. Helvetti
 14. Paratiisi

1. Elämä haudassa

Otsanrypistyksen suura:

“Sitten antaa Hän hänen kuolla ja määrää leposijan ja aikanaan, oman päätöksensä mukaan, Hän herättää hänet kuolleista.” Koraani 80:21-22

Kuoleman jälkeistä vaihetta ennen herätystä maailmanlopun jälkeen kutsutaan haudan elämäksi tai Barzakh elämäksi koska se kuvaa siirtymävaihetta tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä. Barzakh tarkoittaa kahden asian välistä estettä tai verhoa.

Ei ole välttämätöntä laskea ihmisen ruumista hautaan, jotta tämä voi elää haudan elämää. Olipa ihminen laskettu hautaan tai hänen ruumiinsa villieläinten tai kalojen syömä meressä tai poltettu tuhkaksi, haudan elämä alkaa. On parempi käyttää termiä ”barzakh elämä” väärinkäsitysten välttämiseksi, koska hauta tarkoittaa maahan kaivettua kuoppaa.

Propheetta Muhammad (rauha hänelle) kuvasi hautaa ”tuonpuoleisen ensimmäiseksi pysäkiksi”. (Tirmizi, Zuhd, 5). Toisessa perimätiedossa, profeetta Muhammad (rauha hänelle) sanoi: “Hauta on joko puutarha paratiisin puutarhoista tai reikä helvetin rei-istä” , (Tirmizi, Qiyama, 26). tarkoittaen että haudassa tulee olemaan joko kidutus tai palkkio.

Eräässä toisessa perimätiedossa hän sanoi;

”Miehen kuoltua ja päädyttyä hautaan kaksi enkeliä nimeltä Munkar ja Nakir tulevat kysymään häneltä kysymyksiä kuten ”Kuka on Luojasi? Kuka on profeettasi? Mikä on uskontosi?…uskova vastaa kysymyksiin helposti. Epäuskova ei osaa vastata kysymyksiin ja kärsii haudan rangaistuksen.”, (Tirmizi, Janaiz, 70). kertoen meille elämästä joka kestää ylösnousemukseen saakka.

2. Trumpettiin puhallus

Trumpetti on instrumentti, johon enkeli Israfiil puhaltaa maailmanlopun alkaessa ja maailmanlopun lopuksi herättäen ihmiset uudelleen henkiin ja kootakseen heidät kokoontumispaikalle. Koraanin jakeiden mukaan Israfiil puhaltaa trumpettiin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla kaikki maassa ja taivaissa, paitsi ne joiden Allah ei halua, vapisevat peläten sen ääntä ja kuolevat ja maailmanloppu alkaa. Toisella puhalluksella, kaikki herätetään uudelleen henkiin ja he juoksevat Luojansa luo kokoontumispaikalle. Otetaan esimerkki seuraavista jakeista:

 “Ja kun pasuunoihin puhalletaan, niin, katso, he rientävät haudoistaan Herransa luo.” Koraani 36:51

Joukkojen suura:

“Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalan vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.” Koraani 39:68

3. Qiyama (Maailmanloppu)

Ylösnousemuksen suura:

”Hän kysyy: »Milloin ylösnousemuksen päivä koittaa?» Mutta kun se päivä sumentaa hänen näkönsä ja kuu pimenee, kun aurinko ja kuu yhdessä sammuvat, sinä päivänä ihminen on sanova: »Missä on paikka, mihin voisin paeta?» Ei! Ei ole pakopaikkaa. Sinä päivänä on ainoa turvapaikka Jumalan luona.” Koraani 75:6-12

Qiyama tarkoittaa kahta asiaa: 1. universumin järjestyksen hajoamista, kaiken kääntymistä päälaelleen tuhoutuen ja maailman loppumista. 2. Kuolleiden ihmisten henkiin herätystä ja heidän kävelyä kohti kokoontumispaikkaa.

Qiyama ensimmäisessä tapauksessa alkaa Israfiilin ensimmäisestä trumpetin puhalluksesta, toisessa tapauksessa toisesta puhalluksesta. Qiyama on siis erittäin merkittävä tapahtuma koskien kaikkien kuolemaa ja herätystä.

Allah kertoo meille yhdessä Koraanin jakeessa seuraavasti:

”Oi ihmiset! Kunnioittakaa peläten Herraanne. Totisesti, (tuomion) hetken järkytys on hirmuinen tapahtuma. Sinä päivänä, jolloin sen tulette näkemään, jokainen imettävä vaimo hämääntyy unohtaen imettämänsä lapsen ja jokainen raskaana oleva nainen synnyttää sikiönsä kesken. Olet näkevä ihmiset ikäänkuin päihtyneinä, mutta he eivät ole humalassa, vaan Jumalan rangaistus tulee ankarana.” Koraani 22:1-2

Vaikka Koraani mainitsee Qiyaman usein, se ei vastaa kysymykseen sen ajankohdasta ja painottaa ettei kukaan muu tiedä ajankohtaa kuin Allah. Profeetta Muhammad (rauha hänelle) kertoi perimätiedoissaan joistain qiyaman merkeistä kun sen ajankohta alkaa lähestyä.

4. Ylösnousemus

Kautta ihmiskunnan historian, jos kysymys kuolemasta piti ihmisten mielet kiireisinä ennen, se pitää ne kiireisinä vielä tänä päivänäkin ja näyttää siltä että myös tulevaisuudessa. Ihmisellä on halu elää ikuisesti haluamatta kuolla. Kuitenkaan, kukaan ei kykene vastustamaan kuolemaa ja jokainen on avuton kuoleman kohdatessaan.

Koraani kertoo meille että ylösnousemus on mahdollinen syystä ja että se tapahtuu monin tavoin:

a. Jokin joka luo jotain olemattomasta voi luoda sen myös uudelleen toiseen kertaan. Koraani todistaa tämän luomisen seuraavissa jakeissa:

”Ja hän laittaa Meidän kaltaisiksemme tarkoitettuja kuviaan unohtaen oman luomisensa. Hän sanoo: »Kuka pystyy elämän paluttamaan luihin, kun ne jo ovat lahonneet?» Sano: »Hän niihin elämän palauttaa, joka ne alkujaankin elämään synnytti, sillä Hän sulkee itseensä koko luomakunnan.” Koraani 36:78-79

Toisessa jakeessa Allah kertoo:

”Oi ihmiset, jos epäilette kuolleistaheräämistä, niin olemmehan totisesti luonut teidät tomusta, sitten elon siemenestä, sitten hyytyneestä verestä, sitten lihamöhkäleestä, sopusuhtaisesta muodoltaan sekä myös epäsuhtaisesta, jotta kaikkivaltamme teille selviäisi. Minkä haluamme, sen kehitämme kohtuihin määräajaksi. Sitten saatamme teidät lapsina esille ja kasvatamme teitä, jotta saavuttaisitte kypsyysiän. Teidän joukossanne on joku, joka kuolee aikanaan, mutta joku myöskin, joka saavuttaa elämän raihnaisen kauden, jolloin hän ei enää tiedä mitään, vaikka aikaisemmin on tiennyt. Ja katso, maa saattaa olla paahtunut hedelmättömäksi, mutta kun lähetämme sille sateen ylhäältä, se herää ja paisuu ja kasvaa kaikenlaisia ihania yrttejä.” Koraani 22:5

Tässä jakeessa, Allah mainitsee ensin ytimekkäästi ihmisen luomisen järjestyksen ihmisille, jotka kieltävät kuoleman jälkeisen henkiinherätyksen. Sitten Hän mainitsee luomisen eri vaiheet aloittaen siemennesteen muodosta siihen asti kun hän syntyy tähän maailmaan. Näiden lausuntojen jälkeen Hän muistuttaa ihmisiä ihmeellisestä tyhjästä luomisesta ja saa ihmisen miettimään loogisesti toista luomistaan kuoleman jälkeen. Lisäksi Hän korostaa sen olevan rationaalista.

b. Jokin, joka luo jotain monimutkaista kykenee todellakin luomaan jotain helppoa. Taivaiden ja maan luominen on vaikeampaa kuin ihmisen luominen. Allah, joka loi taivaat ja maan ja pitää niitä kasassa ilman tukea, on todellakin kykenevä luomaan ihmisen uudelleen tämän kuoleman jälkeen. Lisäksi, ihmisen ensimmäinen luominen on vaikeampaa kuin uudelleen luominen tämän kuoleman jälkeen. Tämä on kerrottu Koraanin seuraavissa jakeissa:

”Eivätkö he ole ottaneet huomioon sitä, että Jumala, joka loi taivaat ja maan eikä väsynyt niitä luodessaan, voi antaa kuolleille elämän? Niin, Hän on totisesti kaikkivoipa.” Koraani 46:33

”Juuri Hän on pannut alulle luomistyön ja antaa sitten kaiken palata takaisin, ja Hänelle tämä on helppoa. Hänelle kuuluvat ylevimmät nimitykset sekä taivaassa että maan päällä, sillä Hän on kaikkivaltias, viisas.” Koraani 30:27

 ”Väsyimmekö ensimmäisessä luomisessa? Kuitenkin he epäilevät uutta luomista.” Koraani 50:15

Luqmanin suura:

”Sekä nykyinen olemuksenne että ylösnousemuksenne ovat vain ikäänkuin saman sielun ilmenemismuotoja. Totisesti, Jumala on kuuleva, näkevä.” Koraani 31:28

Näissä jakeissa Allah kertoo, että joka loi taivaat ja maan kykenee luomaan ihmisen vielä helpommin. Niissä myös kerrotaan, että koska Hän kykeni ensimmäiseen luomiseen, Hän on todellakin kykenevä myös toiseen luomiseen, joka on helpompaa kuin ensimmäinen. Huomio on kiinnitetty siihen tosiasiaan, että ihmiset tullaan herättämään henkiin haudoistaan uudelleen. On myös korostettu että ihmisten luominen tyhjästä ja heidän henkiin herättämäinen uudelleen kuoleman jälkeen on yhtä helppoa kuin yhden ihmisen luominen ja herättäminen.

Vaikeus ja helppous riippuu ihmisestä

Itseasiassa kuten vaikeuden ja helppouden käsitteet ovat suhteellisia. Ne ovat vaikeita tai helppoja meille, mutta Allahille ei mikään ole vaikeaa tai helppoa. Kaikki on helppoa Hänelle. Me olemme heikkoja olentoja luotu rajallisella voimalla, tiedolla, tahdolla ja muilla kyvyillä. Allah on ominaisuuksineen ikuinen ja ylivertainen Luoja, joka on kaikkivoipa ja jonka valta ulottuu kaikkien asioiden yli. Koska Allahin voima, tieto, tahto ja kaikki Hänen piirteensä ja nimensä ovat loputtomia, Hänelle muutama ja moni, iso tai pieni ei eroa luomisessa. Näin ollen, Hänelle ei myöskään ole eroa luoko Hän atomin vai auringon, yhden vai miljardi ihmistä. Mikään ei ole vaikeaa Hänelle. Hänelle lähteen luominen on yhtä helppoa kuin kukkasen. Allah osoittaa näillä lausunnoilla meille Koraanissa jotta voimme ymmärtää. Itseasiassa Hänelle ei ole eroa luoko Hän atomin vai koko universumin.

c. Allah, joka elvyttää kuolleen maan, kykenee elvyttämään myös ihmisen.

Qaaf:in suura:

”Me lähetämme myös pilvistä siunatun sateen ja sillä kasvatamme puutarhat ja viljan, joka korjataan, kookkaat palmut, hedelmäkimput oksissa toinen toisensa yläpuolella ravinnoksi palvelijoilleni, ja siten annamme elämän kuivaneelle maalle. Sellainen on ylösnousemus.” Koraani 50:9-11

Sulttaanit, joilla on valtioiden ja muiden ryhmien valta, palkitsevat ihmiset jotka noudattavat lakeja jotka he ovat säätäneet ja rankaisevat niitä, jotka eivät tottele heitä. Samalla tavalla Allah jolla on suurenmoinen jumaluus, palkitsee ne jotka tottelevat Häntä ja rankaisee niitä jotka eivät tottele. Kuitenkaan palkkioita ja rangaistuksia tässä elämässä ei ole sovellettu riittävästi. Näin ollen on olemassa toinen maailma, jossa ne sovelletaan täysin. Tuo maailma on tuonpuoleinen ja jokainen tullaan lähettämään sinne halusimme tai emme.

Allahin nimet edellyttävät tuonpuoleisen olemassaoloa

Allahin nimet edellyttävät tuonpuoleista ja ylösnousemusta. Allah on ikuinen. Näin ollen Hänen nimensä ja niiden ilmentymät ovat ikuisia. Esimerkiksi Allahin nimien ilmentymät, Antelias ja Ymmärtäväinen nähdään universumissa maksimaalisella tavalla.

Allah on antelias. Tämä tarkoittaa, että Hänellä on loputon anteliaisuus. Näemme sen Hänen antaessa moninaisia hedelmiä ja kasviksia universumiin. Hän täyttää puiden sylit hedelmillä ja lähettää lahjoja kasvejen päälle. Kasvillisuuden maailma näyttää olevan täynnä palvelijoita. Ne kantavat Allahin myöntämiä saattueita ihmisille. Eläinten maailma on toinen saattue. Ne suovat maitoa ja lihaa. Ne ovat kaikki todisteita loputtomasta anteliaisuudesta ja anteliaisuuden voimasta. Kuitenkin se että ihmisen ikä on lyhyt, todistaa ettei ihminen voi eikä tule nauttimaan loputtomasta anteliaisuudesta. Silti loputtoman antelias haluaa suoda loputtomasti. Koska maailma on kuolevainen, tämän Allahin nimen ilmentymä edellyttää maailmaa jossa on ikuinen elämä, jotta ihminen voi vastaanottaa avustuksia loputtomasti.

Samalla tavalla, Allah on loputtoman ymmärtäväinen. Tämä tarkoittaa että Hänellä on loputon myötätunto. Yksi sen todisteista on kun Hän laittaa myötätuntoa äitejen sydämiin ja varmistaa lasten suojelun myötätunnon kautta. Esimerkiksi kanaemo ruokkii poikasensa nuorena, mutta ottaa sen jyvät lyömällä sitä kun se kasvaa vanhemmaksi. Tämä osoittaa, ettei se ole äiti joka on myötätuntoinen poikastaan kohtaan. Se on Allah, joka antaa äidille myötätunnon tunteen ja ottaa sen sitten pois kun toimintoa ei enää tarvita. Kaikkien pienten eläinten ja vauvojen suojelu myötätunnon avulla, joka on annettu kaikille universumin äideille on todiste loputtomasta myötätunnosta.

Tämän myötätunnon kautta, äidit nauttivat katsoessaan lastensa perään. Äiti jopa uhraa oman elämänsä lapsensa puolesta. Kuitenkin, ajatus lapsestaan eroamisesta ilman että tämä tulisi takaisin saa äidin ajattelemaan eroa lopullisena; joten tällä kertaa myötätunto piinaa äitiä. Loputtoman myötätunnon omistaja ei salli tätä lopullista eroamista; koska se on myötätunnon vastakohta. Todiste loputtomasta myötätunnosta näkyy universumissa haluna ikuiseen yhdessäoloon. Hän ei salli ikuista katoamista. Tämä osoittaa meille tuonpuoleisen olemassaolon joka on ikuista.     

Allah on myös täydellisen viisas. Tämä tarkoittaa, että Hänellä on loputon viisaus. Me ymmärrämme viisauden toteamalla että kaikki universumissa on luotu viisaasti sopusoinnussa ja tarkoituksella. Esimerkiksi, kun kysymme ”Miksi korvamme ovat kuin kulhot?”, toteamme että ”jotta ne keräisivät ääniä”. Kun kysymme ”Miksi lehdet on vihreitä?” tarkoitus tai hyödyt mainitaan. Kaikki tieteet tutkivat universumia. Ne paljastavat viisauden, tarkoituksen tai hyödyt kaikessa ja kertovat ne meille. Näin ollen, ne todistavat että universumin ylläpitäjä operoi loputtomalla viisaudella. Viisas luomus on tarpeettoman, tarkoituksettoman, kohtuuttoman ja suunnitelmattoman vastakohta. Joten, viisas olento ei tuhlaa olemassaoloaan vaan operoi viisaasti. Universumin Luoja, joka tekee koko universumista palvelijan ihmiselle, ei laita ihmistä maahan jotta tätä ei tultaisi herättämään uudelleen henkiin, tuhlaten kaikki universumin hedelmät. Näin ollen universumin viisaudet todistavat loputtoman elämän olemassaolon.

Voimme nähdä kuinka Allah antaa jokaisella luodulle soveltuvinta ravintoa ja juomaa ja että Hän ruokkii jokaisen miellyttävimmällä ja rakastavimmalla tavalla kuten Hänen nimensä ”Elättäjä” edellyttää. Tämän elämän ollessa ohimenevä ja väliaikainen, Hänen nimensä eivät ilmene täällä täysin. Hänen nimiensä ilmentyminen täysin edellyttää tuonpuoleisen maailman olemassaoloa ja kuolleiden henkiinherättämistä. Näin ollen Allah on luonut myös tuonpuoleisen ja elvyttää meidät siellä uudelleen.

Ei ole syytä unohtaa, että me ihmiset, tulimme tähän maailmaan löytääksemme kaiken saataviltamme, kuten vastasyntynyt vauva. Vastasyntynyt vauva ei valmista itse omaa kehtoaan ja elinympäristöään jotka on sille välttämättömiä; samalla tavalla ihminen ei valmistellut itselleen välttämätöntä elinympäristöä tullessaan tähän maailmaan. Hän löysi kaiken olevan käytettävissä jo tullessaan. Olento joka toi meidät tänne ei kysynyt meiltä ennen tuloamme, haluammeko tulla vai emme eikä konsultoinut meitä.

Ylivertainen Luoja ei kysy meiltä milloin Hän vie meidät lapsuudestamme nuoruuteen, nuoruudesta vanhuuteen ja vanhuudesta kuolemaan, halusimmepa niin tapahtuvan tai emme. Näin ollen, Hän ei kysynyt tai neuvonut meitä luodessaan tyhjästä ja tuodessaan meidät tähän maailmaan; Hän ei kysy eikä konsultoi meitä viedessään meidät tästä maailmasta; eikä kysy meiltä herättäessään meidät kokoontumiseen.

Se tosiasia, että kohdussa oleva vauva kieltää tämän maailman koska ei kykene hahmottamaan maailmaa ei kiistä maailmaa; samalla tavalla se tosiasia, ettemme kykene näkemään tuonpuoleista ja että kiellämme sen koska emme tiedä sen todellista luonnetta, ei kiellä tuonpuoleisen, Paratiisin ja Helvetin olemassaoloa. Tuonpuoleisen kiistäminen ei estä sen olemassaoloa. Se estää meitä astumasta Paratiisiin. Mitä meidän tulisi tehdä on olla kieltämättä tuonpuoleista vaan uskoa että kuoleman jälkeen tulee kokoontumisen aamu ja uudelleen herättäminen yhtä varmasti kuin me uskomme että talvi tulee syksyn jälkeen ja aamu tulee yön jälkeen ja valmistaa itsemme tuonpuoleista varten uskoen ja tekemällä hyviä tekoja.

Kieltäessämme olemme köyhiä loputtoman paratiisin onnesta ja elämästä ja tulemme kärsimään suuresta ja peruuttamattomasta harmista. Emme elvy omasta tahdostamme ja voimastamme tuonpuoleisessa. Allah elvyttää meidät, aivan kuten me emme tulleet tähänkään maailmaan omasta tahdosta ja voimastamme. Luominen ja uudelleen herättäminen on Allahin tekosia, ei meidän. Se mikä on mahdotonta meidän rajallisilla voimillamme, on helppoa Allahin voimilla ja Hän tekee sen kun on aika.

Toisaalta, kun katsomme vauvaa kohdussa, näemme että sen elimet kuten kädet, jalat, silmät ja korvat ovat välttämättömiä, mutta se ei käytä niitä vielä siellä. Ymmärrämme syystä että Luoja joka antoi nämä elimet vauvalle käytettäväksi tässä maailmassa kohdun ulkopuolella ja että Hän loi ne ulkopuolista maailmaa varten. Samalla tavalla, me emme voi käyttää kaikkia tunteita jotka annettiin meille tarpeeksi vielä tässä elämässä. Lisäksi, kuolemattomuudelle ja ikuiselle elämälle ei ole vastaavia tunteita tässä maailmassa. Tämä maailma on ihmiselle ohimenevä kuten kohtu vauvalle ja tuonpuoleinen, on ikuisen elämän mahdollistava paikka. Ihmiselle annetut tunteet ja henkiset ja materialistiset instrumentit eivät sovellu tähän maailmaan vaan ne edellyttävät tuonpuoleista.

Uudelleen herätys kuoleman jälkeen tulee tapahtumaan sekä ruumiillisesti että henkisesti. Tämä on todella Helppoa Allahille. Kuten on mahdollista antaa valoa kaikille lampuille maailmassa yhdestä paikasta, kuolleille ruumiille annetaan välitön elämä. Aivan kuten lepäävät armeijan jäsenet kokoontuvat herättyään, samoin tulee sielut palaamaan ruumiisiinsa ja ihminen herätetään henkiin silmänräpäyksessä.

”Täten kokoontuminen ja hajaantuminen tapahtuvat joka syksy, me näemme että hyvin lyhyessä ajassa Allah kokoaa ja sitten hajaannuttaa miljoonat erilaiset eläimet ja kasvit. Hän elvyttää ja palauttaa kaikenlaisten puiden ja kasvien juuret kuin myös eläimet. Hän luo uudelleen toiset muodossa joka on samankaltainen ja lähes identtinen. Siemenet jotka ilmestyvät ulkoisessa muodossaan niin samankaltaisina kuin edelliset, kuitenkin kuuden päivän tai kuuden viikon jaksoissa, tulevat erottumaan toisistaan ja sitten äärimmäisellä nopeudella, helppoudella ja taitavuudella heräävät henkiin äärimmäisessä järjestyksessä ja tasapainossa. Onko mahdollista että sille joka tekee tämän kaiken, mikään olisi vaikeaa; ettei Hän kykenisi luomaan taivaita ja maata kuudessa päivässä; että Hän ei kykenisi herättämään ihmisiä uudelleen yhdellä räjähdyksellä? Ei, Se ei mitenkään ole mahdollista!”

5. Kokoontuminen ylösnousemuksen jälkeen kokoontumispaikassa

Kuun suura:

“he astuvat silmät maahan luotuina esiin haudoistaan kuin hajalle siroteltu heinäsirkkaparvi, kiiruhtaen pelokkaina kohtaamaan kutsujaa. Epäuskoiset sanovat: »Tämä on kova päivä.»” Koraani 54:1-8

Kokoontumisessa Allah lähettää ihmiset kokoontumispaikkaan henkiin herätyksen jälkeen tilintekoa varten ja tuo heidät kaikki yhteen. Paikka jossa tämä tapahtuu on kokoontumispaikka. Koraanissa on monia jakeita, joissa puhutaan kokoontumisesta. Seuraavassa jakeessa esimerkki.

”Ja päivänä, jolloin Hän heidät kaikki yhteen kokoaa, kysyy Hän enkeleiltä: »Palvelivatko nämä teitä?»” Koraani 34:40

Profeetta Muhammadin perimätiedossa mainitaan että kokoontumispaikka tulee olemaan pehmeä tasainen paikka, ihmiset tullaan lähettämään kokoontumispaikkaan alasti, paljain jaloin, ympärileikkaamattomina ja viattomina; ihmisten odottaessa kokoontumispaikalla, aurinko lähestyy ja he hikoilevat, sinä päivänä ihmiset lähetetään kokoontumispaikkaan kolmessa ryhmässä; jalan, ratsastaen ja ryömien kasvot maahan päin. (Bukhari, Riqaq, 44-45.)

6. Tekojen kirja

Israelin lasten suura:

“Jokaisen ihmisen kohtalon Me olemme sitonut hänen kaulansa ympäri, ja ylösnousemuksen päivänä Me tuomme hänen eteensä kirjan, jonka hän huomaa avatuksi. Hänelle lausutaan: »Lue omaa kirjaasi! Tänä päivänä olet itse itsellesi riittävä tilintekijä.» Koraani 17:13-14

Tekojen kirjat, joissa hyvät ja pahat teot joita ihmiset tekivät tässä maailmassa on kirjattuina, annetaan ihmisille kokoontumispaikassa tilintekoa varten. Me emme etukäteen tiedä näiden kirjojen todellista luonnetta.

Ilman epäilystäkään, ne eivät muistuta kirjoja joita meillä on tässä elämässä. Jos käytämme tämän päivän teknologian jargonia, voimme luokitella ne piilokameroiksi jotka tallentavat näkymät ja äänet ja sitten näyttävät ne katsojille.

Tiedon ja voiman omistaja, joka kykenee pelastamaan kasvit pieniin siemeniin, isot puut pieniin taimiin, ihmiset ja eläimet vesipisaraan ja ylläpitämään niiden lajeja, kykenee tallentamaan ihmisten teot kirjaan; aivan kuten me tallennamme satoja sivuja tietoa ja dokumentteja pienelle CD levylle. Tämä asia on ilmoitettu Koraanissa seuraavasti:

”Ja sitten otetaan esille kirja, ja sinä näet syntisten pelkäävän sitä, mitä se sisältää. Ja he sanovat: »Voi meitä, millainen kirja tämä onkaan! Siinä ei ole unohdettu pientä eikä suurta, vaan kaikki on siihen merkitty.» Ja silmiensä edessä he näkevät kaiken, mitä ovat tehneet. Herrasi ei tee vääryyttä kenellekään.” Koraani 18:49

Tekojen kirja annetaan paratiisin ihmisille oikealta puolelta ja helvetin ihmisille vasemmalta puolelta selän takaa. Kirjan oikealta puolelta saaminen tarkoittaa hyviä uutisia eli tilinteko tulee olemaan helppo ja vasemmalta puolelta vaikeaa tilintekoa.

7. Tilinteko

Aabrahamin suura:

”Herra! Anna anteeksi minulle ja vanhemmilleni sekä uskovaisille tuomion päivänä.»” Koraani 14:41

Ihmisten saatua kirjansa tuonpuoleisessa Allah aloittaa tilinteon sopusoinnussa kirjojen tekojen kanssa, ketään ei kohdella epäoikeudenmukaisesti. Koraanissa on monia jakeita tähän liittyen. Seuraavissa jakeissa esimerkkejä.

”Sinä päivänä jokainen sielu palkitaan ansionsa mukaan; vääryyttä ei kellekään tehdä tuona päivänä. Totisesti, Jumala tekee tilinsä nopeasti.” Koraani 40:17

”Hänelle lausutaan: »Lue omaa kirjaasi! Tänä päivänä olet itse itsellesi riittävä tilintekijä.»” Koraani 17:14

Profeetta (rauha hänelle) kertoi meille että ihmisiltä tullaan varmuudella kysymään seuraavaa tilinteon päivänä:

 1. Missä he tuhlasivat elämänsä,
 2. Missä he tuhlasivat nuoruutensa,
 3. Mistä he ansaitsivat omaisuutensa,
 4. Mihin he tuhlasivat omaisuutensa,
 5. Tekivätkö he niinkuin tiesivät vai eivät.

8. Vaaka

Profeettojen suura:

”Ylösnousemuksen päivänä Me käytämme oikeudenmukaista vaakaa, niin että kenellekään ei tehdä pienintäkään vääryyttä. Vaikka jokin teko painaisi sinapinsiemenen verran, niin Me otamme sen huomioon, Me olemme kyllin pätevä tilintekijä.” Koraani 21:47

Mizan, joka tarkoittaa vaakaa tai tasapainoa, on taivaallisen oikeuden mitta joka mittaa jokaisen teot tuonpuoleisessa tilinteon päivänä. Kuitenkin, sen todellinen luonne ja sisältö ei ole ihmisten tiedossa. Se ei muistuta mitään tämän maailman vaakaa tai mittalaitetta. Tekojen punnituksen jälkeen, ne joiden hyvät teot ovat painavampia kuin pahat saavuttavat pelastuksen ja ne, joiden hyvät teot ovat kevyempiä kuin pahat menevät helvettiin ja kärsivät rangaistuksensa siellä. Uskovat jotka menevät helvettiin tullaan ottamaan pois helvetistä ja lähettämään paratiisiin kun he ovat kärsineet rangaistuksensa. Koraanissa kerrotaan että ne joiden hyvät teot ovat painavia tulevat nauttimaan elämästä seuraavasti:

”Sen osana, jonka hyvien tekojen mitta on suuri, on elämä täynnä tyydytystä, mutta toisin käy sen, jonka hyvät teot vaa’assa keveiksi havaitaan, hänen asumuksensa on oleva horna. Tiedätkö, mikä horna on?” Koraani 101:6-10

”Sen vuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa’assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mutta joiden ansiot painavat vähän, he ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sielunsa. Helvetissä he saavat asua.” Koraani 23:102-103

9. Kawthar joki ja lammikko

Hyvyyksien runsauden suura:

“Me olemme totisesti jakanut sinulle runsaasti hyvää.” Koraani 108:1

Kawthar on yksi paratiisin joista ja siellä on myös saman niminen lammikko, johon joen vesi virtaa. Kawthar joesta virtaava vesi kerääntyy tuohon lammikkoon tuomiopäivänä. Kun ihmiset herätetään uudelleen henkiin ja kootaan kookontumispaikkaan, profeetta Muhammad (rauha hänelle) saa Kawthar lammikon. Ensimmäinen henkilö joka saavuttaa tuon lammikon on profeetta. Ne jotka saavuttavat sen ja juovat siitä eivät tule enää koskaan olemaan janoisia. Kuten perimätiedossa on kerrottu, lammikon yksi sivu on niin pitkä että kestää kuukauden kävellä sen päästä päähän; sen vesi on vaaleampaa kuin maito, sen tuoksu terävämpää kuin myskin ja sen lasit ovat enemmän kuin tähdet taivaalla.” (Bukhari, Riqaq, 53.)

10. Sirat silta

Siratin sillalla tarkoitetaan siltaa joka ylittää helvetin. Jokainen, olipa uskova tai ei, tulee ylittämään tuon sillan.

Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) perimätiedossa on kerrottu, että tekojensa mukaan jotkut uskovista ylittävät sen kevyesti, toiset kuin tuuli ja jotkut syömimällä ja että kaikki epäuskovat ja jotkut uskovat joiden syntejä ei ole annettu anteeksi tullaan heittämään helvettiin. Sillan ylittävät astuvat paratiisiin. (Bukhari, Riqaq, 52.)

Koraanissa kerrotaan että jokainen tulee näkemään helvetin:

”Teidän joukossanne ei ole ainoatakaan, joka ei sinne joutuisi. Tämä on Herrasi sitova määräys. Sitten Me pelastamme ne, jotka harjoittavat hartautta, mutta väärintekijät Me hylkäämme sinne polvillensa.” (Maryam, 71-72.)

Sirat tulee todellakin olemaan muodossa, jonka Allah ja Hänen lähettiläänsä meille ilmoitti ja tilassa jonka Allah tietää ja haluaa. Tämä silta ylittää helvetin ja ylettyy paratiisiin ja on silta, jota ihminen rakentaa elämänsä aikana uskolla ja hyvillä teoillaan. Ihmisen teot tässä elämässä muodostavat sillan hänen eteensä tuonpuoleisessa. Itseasiassa me ylitämme Siratin sillan tässä elämässä. Me ansaitsemme Siratin sillan ylittämisen tässä elämässä uskon perusteilla ja tekemällä hyviä tekoja. Ne jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja tässä elämässä tulevat ylittämään sillan ja ne, jotka eivät usko eivätkä tee hyviä tekoja eivät pysty sitä ylittämään.

Tosiasiassa, koska tuonpuoleinen maailma on tuntematon (ghaib) maailma, me emme voi ymmärtää sen tapahtumia ollessamme vielä tässä maailmassa rajoitetulla mielellä ja elimillä. Kuten tämä maailma ja kaikki siinä on tuntematonta syntymättömälle lapselle kohdussa, tuonpuoleinen maailma on tuntematon meille. Näin ollen me voimme tietää vain Siratin sillan olemassaolon Allahin ilmestyksien kautta, joita Hän sanansaattajalleen lähetti. Kuitenkaan me emme kykene ymmärtämään sen todellista luonnetta.

Allah kertoo meille ihmisille, tyylillä jonka ymmärrämme. Hän kertoo meille tuntemattomista konsepteista liittyen tuonpuoleiseen elämään kuten Trumpetti, Tekojen kirja, Lammikko, Silta, Vaaka jne. käyttäen asioista nimiä jotka me tunnemme tästä maailmasta. Itseasiassa ei ole samankaltaisuutta asioiden välillä tuonpuoleisessa ja täällä. Esimerkiksi, ei ole samankaltaisuutta Siratin sillan ja tämän maailman siltojen välillä, vaa-an ja tämän maailman vaakojen välillä, trumpetin siellä ja trumpettejen täällä, kirjojen siellä ja kirjojen täällä välillä. Vain Allah tietää niiden todelliset luonteet.

Joonan suura:

”Ei ole ketään toista valtiasta (hänen rinnallaan) paitsi mikäli Hän suvaitsee. Tämä on Jumala, teidän Herranne, palvelkaa siis Häntä. Ettekö sitä muistaisi?” Koraani 10:3

11. Sovittelu (Shafaat):

Tämä tarkoittaa, että uskovat joilla on syntejä kysyvät profeetoilta, oppineilta ja marttyyreiltä, kenen Allah antaa toimia välittäjänä, jotta he rukoilevat ja anelevat Allahilta heidän anteeksiantoaan ja ne, joilla ei ole syntejä kysyvät nostamista korkeammille tasoille.

Koraani antaa erikoismerkityksen välittämiselle ja yhdistää sen ykseyteen. Seuraavat Koraanin jakeet liittyvät tähän:

”Kuka on se, joka astuisi välittäjäksi Hänen edessään Hänen sallimattaan?” Koraani 2:255

”Hän tietää, mitä heillä on edessään ja mitä on heidän jäljessään, eivätkä he voi puoltaa ketään muuta kuin sellaista, jonka Hän hyväksyy; ja he pelkäävät Hänen epäsuosiotaan.” Koraani 21:28

Allah voi suostua puolestapuhumiseen niiden orjien kohdalla jotka ansaitsevat anteeksiannon Hänen jumalallisen oikeutensa tähden. Profeetta kertoi perimätiedossaan seuraavaa:

”Jokaisella profeetalla on omalaatuinen rukous sille joka on hyväksytty ja joka on aina rukoillut. Kuitenkin pidän minun rukoukseni esiruokouksena ummalleni tuonpuoleisessa.” (Bukhari, Daawat, 1.)

Kuitenkin muslimien ei tulisi luottaa esirukoukseen ja olla laiskoja soveltaessaan käskyjä ja kieltoja uskonnossa eikä heidän tulisi koskaan hylätä niitä. Päinvastoin heidän tulisi nähdä enemmän vaivaa toimiakseen noiden käskyjen ja kieltojen mukaan ansaitakseen esiruokouksen. Muuten, he voivat jäädä ilman esirukousta.

12. Kiirastuli (Araf)

Araf on nimi isolle linnalle ja tornille jotka erottavat paratiisin helvetistä. Toisin sanoen, Araf on puskuri alue paratiisin ja helvetin välillä, erottamassa ne toisistaan. Siitä on jotain erimielisyyttä ketkä tulevat olemaan Arafin ihmisiä; on olemassa kaksi näkemystä jotka nousevat esiin.

 1. Ihmiset joita ei tiedotettu profeettojen kutsusta ja monijumalaisten lapset jotka kuolivat nuorena.
 2. Uskovat joiden hyvät ja pahat teot ovat saman arvoisia. Heidän tulee odottaa paratiisin ja helvetin välissä ennen paratiisiin pääsyä.

Seuraava Koraanin jae kertoo Arafin ihmisistä:

”Ja niiden (paratiisin ja tulen) välillä on raja, ja rajamuurilla seisoo miehiä, jotka tuntevat jokaisen hänen tuntomerkeistään, ja he huutavat paratiisin asukkaille: »Rauha teille!» Mutta he eivät saa astua sisään, vaikka toivovat saavansa. Ja kun heidän katseensa kääntyvät tuleen ja kohtaavat sen asukkaita, sanovat he: »Herramme, älä saata meitä väärintekijöitten joukkoon!»” Koraani 7:46-48

Kuitenkaan Araf ei ole pysyvä asuinsija. Annettuaan Arafin ihmisten odottaa aikansa, Allah tekee päätöksensä heidän kohdallaan ja lähettää heidät paratiisiin siunauksineen.

13. Helvetti

Luolan suura:

”Sano: »Totuus on tullut Herraltanne; ken tahansa sitä haluaa uskoa, hän uskokoon, ja ken tahansa tahtoo epäillä, antakaa hänen epäillä. Totisesti, väärämielisiä varten Me olemme valmistanut tulen, joka aitauksena heidät ympäröi. Ja jos he rukoilevat apua, niin he avukseen saavat vettä, joka on kuin sulaa vaskea ja polttaa heidän kasvonsa. Kauhea on heidän juomansa ja surkea heidän leposijansa.” Koraani 18:29

Edelläkävijöiden suura:

”Nämä sinkoavat ylös torninkorkuisina, hohtavan keltaisina kuin kamelit.” Koraani 77:32-33

Ymmärryksen suura:

”Kun helvetti on näkevä heidät jo matkan päästä, he kuulevat sieltä parkumista ja räiskinää.” Koraani 25:12

Helvetti on paikka epäuskovien kidutukselle, jossa he pysyvät ikuisesti ja jossa syntiset uskovat tullaan rankaisemaan ja pitämään tilapäisesti syntejensä mukaan.

Kun tarkastelemme Koraanin jakeita helvetistä, ymmärrämme seuraavan ytimekkäästi niiden tarkoituksesta: Vaikka tulen rangaistus muodostaa pääasiallisen rangaistuksen helvetissä, se on valtava rangaistuksen paikka jossa henkinen ja materiaalinen, mitä vain osaamme kuvitella ja mitä emme edes osaa, kaikenlainen kärsimys, tuska, kidutus joka vaikuttaa kaikkiin ihmisen tuntemuksiin on läsnä.

Epäuskovat pysyvät helvetissä ikuisesti eivätkä koskaan voi lähteä sieltä. Syntiset uskovat, kärsivät ensin rangaistuksensa synneistään ja sitten heidät viedään helvetistä paratiisiin.

Kuten kaikissa tuonpuoleisen vaiheissa tapahtuu, henki ja ruumis yhdessä kärsivät helvetin kidutuksen. Kuitenkaan kipu, kärsimys, tuska, kidutus, tuli jne. eivät voi olla samankaltaisia kuin tässä elämässä. Vain Allah tietää niiden todellisen luonteen ja sisällön; on mahdotonta ihmiselle tuntea niitä tässä elämässä.

14. Paratiisi

Lehmän suura:

”julista niille (oi Muhammed), jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, se riemullinen sanoma, että heitä odottavat huvitarhat, joissa purot solisevat. Niin usein kuin he nauttivat hedelmiä sieltä ravinnokseen, he sanovat: »Tämä oli muinoin meidän ruokaamme» – vaikkakin heille tarjotaan se vain samankaltaisena.Siellä odottavat heitä puhtaat puolisot ja siellä he viihtyvät ikuisesti.” Koraani 2:25

Paratiisi on paikka tuonpuoleisessa joka on koristeltu erilaisilla siunauksilla ja jossa uskovat ovat ikuisesti.

Kun tutkimme Koraania, huomaamme että Koraani kuvaa paratiisia ja sen ihmisiä seuraavasti:

Paratiisi on paikka jonka laajuus kattaa taivaat ja maan; ja paikka jossa ei yletön lämpö eikä liiallinen kylmyys ole läsnä. Siellä on puhtaan veden, lahjomattoman maidon ja puhtaan hunajan jokia, inkivääriltä tuoksuvia tuoreen veden lähteitä ja juomaa josta jää myskin tuoksu. Paratiisin viini on juomaa, joka ei jätä päänsärkyä eikä se juovuta; Se antaa juojilleen iloa ja sitä tulee lumen valkoisista lähteistä. Se ei saa ihmisiä himoitsemaan syntejä tai tekemään hölmöyksiä. Siellä on useita hedelmiä, taateleita, granaattiomenoita, viiniköynöksiä, setripuita ilman sarvia, banaanipuita hedelmineen toinen toistensa päälle pinottuina ja erilaista linnun lihaa. (Aal-e-Imran, 3/133; al-Insan, 76/13, 18; Muhammad, 47/15; al-Mutaffifin, 83/25-26; as-Saaffat, 37/45-47; al-Waqia, 56/21, 28-29; at-Tur, 52/23; ar-Rahman, 55/68; an-Naba, 78/32.)

Paratiisin ihmisten vaatteet on hienoa silkkiä ja painavaa brocadia; heidän korunsa on kultaa ja talonsa kauniita, kuolemattomien nuorten kävellessä niissä palvelemassa heitä. Näiden nuorten on kerrottu heidän kauneutensa vuoksi olevan helmiä ja he jakelevat pyöreitä lautasia ja kultaisia maljoja. Siellä tulee olemaan kaikki mitä sielu halajaa ja kaikki mikä silmää ilahduttaa. Siellä on toinen toistensa päälle rakennettuja kartanoita joiden alta virtaa joet. Siellä on erityisesti heitä varten luodut puhtaat kumppanit. He ovat miellyttävässä varjossa ja heidän apulaiset nojailevat valtaistuimiin. Paratiisin ihmiset joilla oli kaunaa sydämessään kun Allah otti heidän sielunsa, istuvat kasvotusten toisiaan vastapäätä valtaistuimilla kuin veljekset. Siellä heillä ei ole väsymystä tai vaivaa. He eivät kuule mitään turhamaisuutta tai valheita. (Ak-Kahf, 21, 31; al-Insan, 19, 21; al-Hajj, 23; al-Fatır, 33; at-Tauba, 72; az-Zukhruf, 71; az-Zumar, 20; al-Baqara, 25; al-Waqia, 35-38; as-Saaffat, 48-49;    an-Naba, 33, 35; Ya Seen, 56; al-Hijr, 47.)

Paratiisin siunaukset ovat niin kauniita, että miehen mielikuvitus ei voi kuvitella niitä. Siellä on kaikenlaisia aineettomia ja materiaalisia, ruumiillisia ja henkisiä makuja ja iloja kaikilla yksityiskohdilla ja herkuilla. Kun Allah mainitsee paratiisin siunaukset, Hän selittää ne verraten niitä maallisiin siunauksiin jotta me kykenemme ymmärtämään niitä. Itseasiassa vain nimet muistuttavat siunauksia täällä, ei mikään muu ominaisuus. Ne ovat uniikkeja siunauksia valmistettu sopusoinnussa paratiisin eikä tämän maailman vaatimuksiin nähden. Profeetta selitti paratiisin siunaukset taivaallisessa perimätiedossa seuraavasti:

Allah sanoi, ”Olen valmistanut oikeamielisille palvelijoilleni sellaisia erinomaisia asioita joita yksikään silmä ole koskaan nähnyt, eikä korva kuullut tai ihmisen sydän osaa edes kuvitella.” (Bukhari, “Tafseer”, sura 32; Tawheed, 35; Muslim, Jannah, 1; Tirmizi, “Tafseer”, sura 32.)

Ei epäilystäkään, suurin paratiisin siunaus on vastaanottaa Allahin hyväksyntä ja nähdä Allah. Seuraava Koraanin jae toteaa aiheeseen liittyen:

”…Ja suurin kaikesta on Jumalan mielisuosio; se on korkein saavutus.” Koraani 9:72

Uskovat näkevät tuonpuoleisessa Allahin astuttuaan paratiisiin. Meillä ei ole varmaa tietoa tämän näkymän todellisesta luonteesta ja laadusta.

”Sinä päivänä säteilevät muutamien kasvot katsoen kohti Herraa.” Koraani 75:22-23

Profeetta Muhammad (rauha hänelle) sanoi seuraavaa puhuessaan miten uskovat näkevät Allahin:

”Varmuudella näet Luojasi kuten näet tämän kuun.” (Bukhari, Mawakit, 16; Tawheed, 24; Muslim, Eeman, 81; Tirmizi, Jannah, 15.)

Paratiisi ja elämä siellä on ikuista ja paratiisin ihmiset elävät siellä ikuisesti. Mikä tekee paratiisista paratiisin ja mikä tekee elämästä siellä arvokasta on se tosiasia, että se on ikuista ja kuolematonta. Jos paratiisi olisi tilapäinen ja kuolevainen kuten tämä maailma ja jos siellä olisi kuolema, ei sillä olisi mitään arvoa huolimatta kaikesta sen kauneudesta ja suotuisista siunauksista. Näin ollen ikuisuus ja kuolemattomuus yksin ovat paratiisin suuria siunauksia; ja mikä tekee paratiisista arvokkaan on juuri nämä ominaisuudet.

Meidän ei tule unohtaa että paratiisi hankitaan tässä maailmassa. Hankkiakseen paratiisin on välttämätöntä uskoa Allahin olemassaoloon ja ykseyteen, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen profeettoihinsa, Tuomiopäivään, määräyksiin ja kohtaloon; tehdä hyviä tekoja jotka on sopusoinnussa Koraanin ja profeetta Muhammadin (rauha hänelle) sunnan kanssa tavoitellen Allahin hyväksyntää ja eläen Islamin etiikan mukaisesti. Ei ole muuta tietä pelastukseen. Näin ollen meidän tulisi kaikkien tehdä paljon töitä tässä elämässä ansaitaksemme paratiisin. Allah antakoon meidän astua paratiisiin ja elää siellä ikuisesti saavuttaen Hänen hyväksyntänsä. Aamen.

Lue myös: Miksi elämä kuoleman jälkeen on tärkeää?

Lähde: Questionsonislam.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.