Arvioitu lukuaika: 7 minuuttia

Elämme maailmassa, jossa asiat ja asioiden tärkeysjärjestys ovat kääntyneet päälaelleen. Tärkeät asiat ovat muuttuneet merkityksettömiksi ja merkityksettömät tärkeiksi. Nykyään on vaikeaa löytää ihmisiä, jotka malttaisivat edes hetkeksi pysähtyä ajattelemaan olennaista: etsimään elämän todellista tarkoitusta. Kun ihmisiltä kysytään, mikä on elämän tarkoitus – näin suuri ja tärkeä kysymys – suurin osa heistä ei kerro etsineensä ja pohtineensa sitä. He saattavat kertoa, mitä viisaalta kuulostavaa joku toinen on sanonut tai mikä on yleinen mielipide asiasta. Monet vastaavat, että elämän tarkoitus on elää hyvä elämä; olla onnellinen vahingoittamatta muita. Harva osaa silti kertoa, kuinka tällaisen hyvän elämän voisi saada elää.

Monet muut asiat ovat kaikille itsestäänselvyyksiä. Kun kysytään, miksi syömme, vastaamme syövämme, koska tarvitsemme ravintoa elääksemme. Jos kysytään, miksi nukumme, on vastaus, että kehomme ja mielemme tarvitsevat lepoa voidakseen suoriutua tehtävistään. Listaa voitaisiin jatkaa sadoin kysymyksin ja saada kaikilla kielillä ja kaikissa paikoissa samanlainen vastaus. Kaikki nämä ovat ihmisille yhteisiä tarpeita. Tekevätkö ne sitten ihmisestä onnellisen? Onko meidän tarkoituksemme vain syödä, nukkua, pukeutua, käydä töissä, kuluttaa materiaa ja yrittää nauttia hetkellisestä olostamme tässä maailmassa? Onko olemassaolomme tarkoitus vain saada maalliset tarpeemme tyydytettyä mahdollisimman hyvin? Miksi sitten on niin, että materiaalisen hyvinvointimme kasvaessa ihmiset voivat henkisesti yhä vain huonommin? Onko olemassa jokin ihmisille yhteinen tarve, joka on jäänyt täysin huomiotta?

Mietitkö koskaan mikä on elämän tarkoitus?

Oletko koskaan miettinyt, mitä tarkoittaa olla olemassa? Filosofit, teologit ja tiedemiehet ovat väitelleet aiheesta jo vuosituhansia ja tulleet useisiin eri lopputuloksiin. Loppujen lopuksi jokainen meistä pyrkii antamaan elämälleen merkityksen ja etsimään onnellisuutta ja rauhaa. Ainoat erot ovat lopulta tavoissa, joilla pyrimme näin toimimaan.

Emmekö me ihmiset ole kuin kokoelma molekyylejä tottelemassa biologista ulkomuotoamme – emmekö siis eroa edes kalaparvesta tai lammaslaumasta? Eivätkö uusien poliitikkojen yritykset maailmanrauhan aikaansaamiseksi tai biologien pyrkimykset löytää lääke syöpään ole merkityksettömiä, jos lopputulos on kuitenkin aina sama? Huomioikaamme, että olemassaolomme luonne voi auttaa meitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Aloittakaamme loogisista ja järkeen käyvistä periaatteista.

Ensimmäinen periaate

Olematon ei voi luoda olemassa olevaa.

Jos jokin ei itsessään ole olemassa, on sen mahdotonta myöskään luoda mitään olemassa olevaa. Jos tutkimme asioita, jotka syntyvät ja ovat siten olemassa päivittäisessä arjessa, ja pohdimme kaikkea sitä, mitä tapahtuu ympärillämme – tuuli puhaltaa, taivaalta sataa vettä, yö ja päivä vaihtelevat – ja jos tutkimme planeettojen matkaamista järjestyksessä omilla radoillaan, on järjetöntä väittää, että kaikki tämä olisi tullut tyhjästä ja siten ei-minkään tekosia.

Toinen periaate

Luomus paljastaa luojansa.

Kaikki suunniteltu heijastaa suunnittelijansa kykyjä ja ominaisuuksia. On mahdotonta löytää luotujen asioiden joukosta jotain, joka olisi luojansa valtakunnan rajojen yläpuolella tai suunnittelukyvyn ulkopuolella.

Jos näet esimerkiksi puisen oven, tiedät heti, että oven tekijä on käsitellyt puuta – tekijällä on ollut kokemusta ovien valmistamisesta, taitoa koota ovi materiaaleista ja hioa se pehmeäksi. Näin on kaikkien materiaalien kohdalla: teos paljastaa tekijänsä tiedon ja taidon.

“Taivaissa ja maassa on epäilemättä merkkejä uskoville. Teidän (omassa) luomisessanne sekä niissä eläimissä, jotka hän levittää laajalle, on merkkejä uskossaan varmoille. Yön ja päivän vaihtelussa, siinä elannossa jonka Allah sateen muodossa lähettää taivaasta ja sen avulla tekee maan taas eläväksi sen kuoltua, ja samoin tuulensuunnan vaihtelussa on merkkejä niille, jotka käyttävät järkeään. Nämä ovat Allahin säkeitä, joita Me sinulle resitoimme totuuden kera. Mihin he Allahin ja Hänen ilmoituksensa jälkeen uskovat?” Koraani 45:3-6

“Eikö Hän, joka on luonut, tietäisi? Vaikka Hän näkee hienoimmatkin yksityiskohdat ja on tietoinen (kaikesta)?” Koraani 67:14

Elättäjä

Kohdun pimeydessä ja syvyyksissä Elättäjä pitää yllä elämää napanuoran välityksellä. Kun vauva lopulta syntyy ja napanuora katkaistaan, Hän tuottaa ravintoa vastasyntyneelle äidin rinnasta. Hän antaa vauvalle vaiston hankkia tuota ravintoa imemällä, vaikkei tämä vielä edes osaa nähdä tai ymmärtää mitään.

Näin ollen Jumala tarjoaa palvelijoilleen tavat, joilla kasvillisuus ja puut tuottavat hedelmiä vedestä, maasta ja ilmasta. Hän myös tarjoaa auringon valon kasvattaakseen hedelmiä ja satoja, joita ihmiset ja eläimet tarvitsevat. Moiset eväät eivät muuten olisi saatavilla, ellei Jumala tarjoaisi raikasta vettä, hedelmällistä maata ja tuottaisi oikeanlaisia olosuhteita ja ilmastoa virkeyttääkseen hedelmällisyyden. Kun hedelmät on syöty ja elimistö ne sulattanut, niiden ravinteet kulkeutuvat eri puolille kehoa, aivoihin ja ihon pinnalle ja jopa syvälle luiden ytimeen.

Totisesti, Elättäjä on ottanut asiakseen turvata elannon kaikille luomakunnassaan. Hän toimittaa tarvittavat ravinteet kaloille merten syvyyksiin ja hyönteisille maan päällä ja sikiöille raskaana olevien äitien kohduissa ja iduille siementen sisällä.

“Eikä maan päällä kulje sellaista olentoa, jonka elannon ylläpito ei olisi Allahin (armollisella) vastuulla. Hän tietää myös niiden lepopaikat ja sen, mihin ne uskotaan turvaan. Kaikki on kirjattu valaisevaan Kirjaan (suojattuun tauluun). Koraani 11:6

Opas

Jos tutkit omia silmäripsiäsi, huomaat ylempien kääntyvän ylöspäin ja alempien alas. Jos asia olisi toisinpäin, se vaikuttaisi jo näkökykyysi. Kuka muu kuin Jumala on se, joka ohjaa joka ikisen ihmisen ja eläimen silmäripset oikealla tavalla? Kuka on se, joka ohjaa aurinkoa, kuuta ja tähtiä kiertoradoillaan ja lintuja pitkillä muuttomatkoillaan? Koraanissa Jumala kuvailee itseään seuraavasti:

“Hänen, joka loi maailmankaikkeuden ja asetti sen tasapainoon (kaikilta sen vaatimilta osilta), joka sääti lain (kaikille ilmiöille) ja näytti (niille) tien olla ja toimia järjestelmänsä mukaisesti.” Koraani 87:2-3

Yksi ja Ainoa

Koko maailmankaikkeus todistaa, että kaikki on yhden ja ainoan Jumalan tekosia. Huomaat ruokasi vaativan vatsasi ja suolesi työtä, ja että suolisto puolestaan vaatii toimiakseen verta; veren rooli on taas riippuvainen ilmasta ja hengityksestä ja ilma tarvitsee kasvillisuutta. Kasvit puolestaan tarvitsevat aurinkoa ja aurinko tähtiä. Kunkin toiminta on riippuvainen toisistaan aina täysivertaiseen alullepanoon saakka. Koraani julistaa:

“Ei Allah ole ottanut (itselleen) poikaa eikä Hänen kanssaan ole ketään jumalaa. Muutenhan jokainen jumala olisi ottanut luomansa erilleen ja ne olisivat pyrkineet alistamaan toisensa ja koko maailmankaikkeus olisi joutunut sekasortoon. Allah on pyhä, heidän kuvailemiensa asioiden yläpuolella.” Koraani 23:91

“Jos niissä (eli taivaissa ja maassa) olisi ollut muita jumalia Allahin lisäksi, olisivat ne molemmat tuhoutuneet. Allah, valtaistuimen Herra, on pyhä niiden (asioiden) yläpuolella joita (monien jumalien palvojat) sanovat.” Koraani 21:22

Kolmas periaate

Se, jolta puuttuu jotain, ei voi tuottaa sitä tyhjästä.

Tieto ei voi tulla siltä, jolla sitä ei ole. Ne, jotka uskovat olevansa luonnon luomia, kieltävät älyn ja hylkäävät totuuden, jota koko universumin järjestelmä todistaa: että sen Luoja on kaikkitietävä ja että Hän on yksi.

Kuka on se Yksi, jota on kuvailtu näillä ominaisuuksilla?

Pohdiskellessamme universumia ja luomuksia ympärillämme toteamme kaiken todistavan, että Luoja on luonut ne kaikki. Aivan kuten universumin olemassaolo todistaa tämän, myös muslimi todistaa sen yhdessä muun luomakunnan kanssa ja toistaa tätä julistusta tietoisuudellaan ja varmuudellaan: “Todistan, ettei muilla ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Jumalalla.”

Usko profeettoihin

Jumala lähetti kaikki lähettiläänsä opastamaan ja kutsumaan ihmisiä palvomaan Häntä yksin ja olemaan uskomatta mihinkään epäjumaliin, joita ihmiset palvovat Hänen rinnallaan. Koraanissa Hän sanoo: 

“Me lähetimme sanansaattajan jokaiselle yhteisölle: “(Ihmiset), palvokaa Allahia ja pysykää erossa epäjumalasta, eli saatanasta ja kuvainpalvonnasta). Joillekin heistä Allah soi johdatuksen ja joidenkin osaksi vahvistettiin eksyminen. Kierrelkää siis maan päällä katsomassa, miten kävi niille, jotka pitivät totuutta valheena.” Koraani 16:36

Kaikki lähettiläät olivat ihmisiä ilman jumalallisia ominaisuuksia. Tätä tosiasiaa korostetaan Koraanissa:

“Ei Messias, Maryamin (Marian) poika (rauha heille) ole muuta kuin sanansaattaja (eli hän ei ole Jumala, Jumalan poika tai Jumalan kanssa tämän aseman jakava. Häntä ennen oli varmasti ollut monia sanansaattajia, ja hänen äitinsä oli vilpitön (pyhimys). He molemmat olivat luotuja, koska he söivät ruokaa. (Rakastettu), katso kuinka selitämme ilmoitustamme selkeästi heitä opastaaksemme. Huomaa sitten kuinka he siitä huolimatta kääntyvät pois totuudesta.” Koraani: 5:75

Syöminen todistaa, etteivät he olleet jumalallisia olentoja vaan ihmisiä.

Miksi Jumala lähetti sanansaattajansa?

Jumala lähetti profeetat ja sanansaattajat vakiinnuttaakseen totuuden ja ylläpitääkseen uskontoaan: Hänen tahtoonsa alistumista, jota kutsutaan nimellä “islam”. Koraani osoittaa profeetta Muhammadin (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) sanoneen:

“Hän on säätänyt teille saman uskonnon tien, jonka Hän sääti Nuhille (Nooalle, rauha hänelle) ja jonka Hän ilmoitti sinulle, ja jonka Hän määräsi Ibrahimille (Abrahamille), Musalle (Moosekselle) ja Isalle (Jeesukselle, rauha heille). Teidän tulee pitäytyä tässä (samassa) uskonnossa eikä antaa sen jakautua. (Jumalan ykseys), johon sinä kutsut, on monien jumalien palvojille raskas hyväksyä. Allah valitsee (erityiseen läheisyyteen) luokseen, kenet (itse) haluaa. Hän näyttää tien (saapua) luokseen jokaiselle, joka sydämessään kääntyy (Hänen puoleensa).” Koraani 42:13

Jumala lähetti profeetat kertomaan uskoville hyvät uutiset ikuisesta tyytyväisyydestä ja nautinnosta paratiisissa palkkioksi tottelevaisuudestaan ja myös varoittamaan väärintekijöitä epäuskonsa ja tottelemattomuutensa seurauksista ja tiedottamaan, ettei epäuskoa anneta anteeksi ja että sanansaattajat ovat todistajina heitä vastaan Tuomiopäivän koittaessa. Jumala sanoi:

“Sanansaattajat lähetettiin tuomaan hyviä uutisia ja varoittamaan, jotta ihmisillä ei olisi tekosyitä Allahille sanansaattajien saapumisen jälkeen. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.” Koraani 4: 165

Jumala lähetti heidät täydellisinä esimerkkeinä korkeasta moraalista ja näyttääkseen ihmisille oikean tavan palvoa. Hän lähetti sanansaattajat säätämään perustavanlaatuiset asiat, jotka ohjaavat totuuden tielle ja pelastavat uskovat eroamasta heistä. Hän sanoi: 

“Emmekä Me lähettäneet sinulle Kirjaa, muuten kuin sen vuoksi,  että voisit sen pohjalta selvittää ne asiat, joista he ovat erimielisiä, ja koska (tämä kirja) on puhdas johdatus ja armo uskoville.” Koraani 16:64

Sanansaattajat lähetettiin myös havainnollistamaan hyviä tekoja, jotka puhdistavat ihmisen sielua ja juurruttavat oikeamielisyyden ihmisten sydämiin.

Mistä sitten tiedämme heidän olleen oikeita profeettoja?

Jokainen profeetta kykeni ihmeisiin, joita todisti heidän kansansa. Totisesti viimeiselle profeetalle Muhammadille annettiin universaali viesti, kun taas kaikki edeltäneille profeetoille ilmoitetut kirjoitukset rajoitettiin omina aikoinaan kunkin omille kansoille. Muista kirjoituksista poiketen Koraani, joka on Jumalan viimeinen sana ja testamentti ihmiskunnalle, säilyy alkuperäisellä kielellään eikä ole koskaan muuttunut. Lisäksi Koraani, vaikka se lähetettiin yli 1400 vuotta sitten, sisältää jakeissaan tarkkaa tieteellistä tietoa mm. universumin alkuperästä, jonka moderni tiede on vasta lähiaikoina löytänyt.

“Eivätkö uskottomat ole nähneet, että kaikki taivaat ja maat olivat yhtä kokonaisuutta ja Me repäisimme ne erilleen ja laitoimme elämän maan päällä ilmestymään vedestä. Eivätkö he usko, edes saatuaan tietää näistä Koraanin mainitsemista tosiasioista?” Koraani 21:30

Esimerkki embryologiasta

Koraani viittasi sikiön eri kehitysvaiheisiin kauan ennen mikroskoopin keksimistä. Koraanissa Jumala sanoo:

“Me panimme ihmisen luomisen alulle saven (kemiallisten ainesosien) raaka-aineista. Sitten Me teimme hänestä siemenpisaran ja panimme hänet varmaan paikkaan (äidin kohtuun). Sitten Me teimme tästä siemenpisarasta (äidin kohdussa juotikkaan lailla) riippuvan alkion. Tuosta riippuvasta alkiosta Me teimme lihakimpaleen, joka näyttää pureksitulta. Tästä lihakimpaleesta Me loimme luurangon, jonka Me puimme lihaan. Sitten Me kasvatimme sitä (ja muutimme) sen asteittain uudeksi luomukseksi. Sitten Allah, paras Luoja kasvatti siitä vahvan kehon. Koraani 23:12-14

Nämä jakeet todistavat, että Aatamin luomisen jälkeen (savesta) Jumala loi ihmisen lisääntymään siemenpisarasta kohdussa. Ensin siitä kehittyy ainetta, joka kiinnittyy kohdun seinämään kuin iilimato, minkä jälkeen se saa pureksitun lihakimpaleen muodon. Sen jälkeen siitä tulee sikiö luineen ja lihoineen.

Tri Keith Moore, yksi maailman johtavista embryologian asiantuntijoista, kirjoitti yliopistoissa ympäri maailmaa yleisimmin käytetyn embryologian kirjan. Kirjassa hän toteaa: “Minulle on selvää, että nämä lausunnot ovat tulleet Muhammadille Jumalalta, koska lähes kaikki tämä tieto löydettiin tieteen avulla vasta vuosisatoja myöhemmin. Tämä todistaa, että Muhammadin on täytynyt olla Jumalan sanansaattaja.”

Faaraon ruumiin säilyttäminen

Tri Maurice Bucaille on etevä ranskalainen kirurgi, tiedemies, oppilas ja kirjan “The Bible, the Quran and Science” kirjoittaja. Se sisältää tutkimustuloksia sekä juutalais-kristillisistä kirjoituksista että Koraanista ja on ainutlaatuinen uskonnon ja tieteen edistäjä.

Koska hän oli erinomainen tiedemies, hänet valittiin tutkimaan Merenptah-faaraon ruumista, ja sen hän myös teki. Vieraillessaan Saudi-Arabiassa hänelle näytettiin Koraanin jakeita, joissa Jumala sanoo, että Faaraon ruumis tullaan säilyttämään jälkipolville:

“(Faarao) Tänään me säilytämme sinun (hengettömän) ruumiisi, varoittavana esimerkkinä jälkeesi tuleville. Ei epäilystäkään, useimmat ihmiset eivät välitä ymmärtää merkkejämme.” Koraani 10:92

Tri Bucaille oli kristitty ja puolueeton tiedemies, joka tunsi Raamatun version faaraon hukuttamisesta profeetta Mooseksen pyrkimyksenä. Hän yllättyi opittuaan, että Mooseksen ajoista asti 2000-luvulle saakka tuntemattomana säilyneen faaraon ruumis oli mainittu tarkasti Koraanissa. Tämä sai tri Bucaillen opiskelemaan Koraanin läpikotaisin opittuaan ensin arabian kielen, minkä jälkeen hän hyväksyi islamin Jumalan uskontona.

Näin ollen vastauksena kysymykseen “Mikä on elämän tarkoitus?” toteamme – 1,8 miljardin muslimin edustaman islamin uskon mukaisesti – sen olevan koetella ihmisiä erotellakseen heistä ne, jotka alistuvat Jumalan tahtoon ja palvovat yksin Häntä niin kuin profeetta Muhammad (olkoon rauha ja siunaukset hänen yllään) on opettanut. ”Enkä ole luonut jinnejä (henkiolentoja) ja ihmisiä, paitsi palvomaan (ainoastaan) Minua.” Koraani 51:56

Jos aihe kiinnostaa, lue ihmeessä myös Maurice Bucaille:n ”Koraani ja nykytiede”.


Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?

Aivan kuten kristinuskosssa ja Judaismissakin, islam opettaa meille että kuoleman jälkeen, jokainen mies, nainen ja lapsi joka on koskaan elänyt, tullaan herättämään henkiin. Sitten Jumala tulee tuomitsemaan meistä..

Jatka lukemista

Miksi elämä kuoleman jälkeen on tärkeää?

Kuoleman jälkeisen elämän tiedostaminen antaa perspektiiviä elämään, joka tulee pian päätökseen kun kuolemme. Ollessa luonnollista ja ymmärrettävää ponnistella paremman elämän puolesta..

Jatka lukemista

Miten tulla muslimiksi?

Tältä sivulta löydät oleellista tietoa islamista ja siitä miten tulla muslimiksi. Haluatko tietää miten ja missä voit tehdä virallisen uskontunnustuksen? Harkitsetko islamin hyväksymistä, mutta olet epävarma etkä tiedä tarkalleen miten se tapahtuu?

Jatka lukemista