Mistä uskoontulossa on kyse?Uskoontulossa on kyse siitä, että ihminen ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa sovitusta ja hyväksyy, että Jeesus on hänen syntinsä sovittanut ja tekee parannuksen ja haluaa seurata Jeesusta. Ottaa Jeesuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen.

Room.10:9-11: ” Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".”


Jos haluat ottaa sovituksen vastaan ja seurata Jeesusta ja pelastua niin voit rukoilla alla olevan rukouksen. Voit rukoilla sen myös omin sanoin jos haluat. Alla oleva on vain esimerkki.


Isä, minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan.

Uskon, että Jeesus kuoli ristillä minunkin puolestani ja sovitti verellään syntini.

Anna anteeksi kaikki pahat tekoni, ajatukseni, kaikki syntini ja pese minut puhtaaksi Jeesuksen verellä.

Isä, ota minut omaksesi, haluan olla sinun lapsesi.

Jeesus, tule minun Herrakseni ja Vapahtajakseni.

Tule sydämeeni asumaan. Annan elämäni Sinulle.

Kiitos, että annoit anteeksi kaikki syntini

ja teit minut vapaaksi. Kiitos Sinun suuresta armostasi.

Aamen.


Uskoontulon jälkeen uskova yleensä käy ensimmäiseksi kasteella.

Mark.16:16: ” Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.”

Huomaa, että kastetta ei aseteta pelastumisen ehdoksi vaan uskominen. Raamattu kuitenkin opettaa Jaakobin kirjeessä, että usko ja teot kulkevat käsi kädessä. Teot seuraavat uskoa. Kaste on ulkoinen merkki sisäisestä muutoksesta ja päätöksestä lähteä seuraamaan Jeesusta.

Matt.28:18-20: ” Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."”


Myös toisten Jeesuksen seuraajien yhteys on tärkeää. Emme ole vain yksilöitä vaan yhteisö. Lisäksi säännöllinen Raamatun lukeminen ja rukoilu on tärkeää. Se on kuin syöminen ja hengittäminen. Ilman sitä uskonelämämme lakaistuu ja näännymme hengellisesti.

On tärkeää ymmärtää, että pelastuksesi ei riipu siitä tunnetko olevasi pelastettu vai et. Ihmisen tunteet ovat ailahtelevia. Jos tunnet olevasi syntinen niin se on vain hyvä merkki eikä tarkoita sitä ettet ole pelastettu. Kaikki olemme syntisiä. Synti roikkuu meissä kiinni tämän elämän ajan. Meidän tulee nojata kirjoituksiin. Voimme kirjoituksiin nojaten tietää ja uskoa olevamme pelastettuja mutta siinä ei ole kyse tunteista. Ihminen voi myös olla väärässä pelastusvarmuudessa ja vastaavasti taas ihmisellä voi olla epävarmuutta siitä onko hän pelastettu. Siksi on hyvä tuntea kirjoitukset. Kuuliaisuus Jumalalle on tärkeintä. Meidän tulee olla vilpittömiä.

1.Joh.3:18-20: " Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.
19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä,
20. että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. "


Elämme langenneessa maailmassa joka on kapinassa Jumalaa vastaan ja kulkee yhä jumalattomampaan suuntaan. Meidän ei tule mukautua tähän maailmaan ja sen jumalattomaan menoon vaan tehdä sovinto Jumalan kanssa ja lähteä pois kapinasta. Saatana oli myös Jumalan luoma olento kuten mekin ja hänellä oli myös vapaa tahto kuten meillä ja hän käytti sitä väärin ja ryhtyi kapinaan Luojaansa vastaan ja sai myös osan muita enkeleitä ja ihmiset mukaansa kapinaan. Kapina ei kuitenkaan jatku loputtomiin vaan pian synnin historia tulee päätökseensä. Jumalalla on luomiaan ihmisiä kohtaan hyvä tahto ja Hän vihaa syntiä koska se tekee ihmisille niin paljon pahaa. Lopulta oikeus tulee toteutumaan ja jumalattomat tullaan hävittämään heidän itsensä ja kaikkien parhaaksi ja rauha ja sopusointu palaavat jälleen maailmaan.

Room.12:2: "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

Jumalan tahto olisi, että kaikki ihmiset pelastuisivat, mutta ihmisillä on omakin tahto ja Raamattu sanoo meille, että harvat ovat ne jotka pelastuvat. Jumala ei pakottaudu kenenkään tietoisuuteen. Hän arvostaa vapaata tahtoa eikä pakota ketään.

Joh.3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Luuk.9:23-25: "Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.
25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? "

Matt.7:13-14: Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Joh.14:1-6: ""Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."
Taiteilijan näkemys taivaasta