Olen tätä aihetta jossain määrin jos edellisissä kirjoituksissani käsitellyt mutta se on hyvin tärkeä aihe ja haluan käsitellä sitä vielä uudelleen juurta jaksain. Näitä asioita ei voi liikaa painottaa ja alleviivata. Ne ovat usein väärinymmärrettyjä ja ihmisillä on juuri näissä asioissa taipumusta haluta tulkita ne väärin siten mikä itselle mielekkäimmältä tuntuisi mutta silloin ei etsitä totuutta rehellisesti.

Tämä aihe voi aluksi tuntua hankalalta mutta loppujen lopuksi ei ole kyse kovin vaikeasta asiasta. Asia on niin helppo että sen hullukin ymmärtää. Kyse on vain siitä onko ihmisellä halua ymmärtää asia oikein.

Meillä on usein tapana ajatella ”Onko Jumala todella sanonut?” kuten Saatana sanoi Eevalle jo Eedenin paratiisissa. Ensin kyseenalaistamme Jumalan tahdon ja seuraavassa hetkessä jo teemmekin vastoin hänen tahtoaan.

Yleensä sanotaan että pelastus on lahja ja niin se onkin, mutta tästä tehdään väärät ja liian pitkälle menevät tulkinnat. Sanotaan myös että pelastus ei perustu tekoihin ja tämäkin pitää paikkansa mutta tätäkin on usein tulkittu vääristyneesti ihmisen luontaisten taipumusten mukaan mikä hyvältä kuulostaisi. Pelastus ei perustu tekoihin koska kaikki ovat tehneet syntiä ja Jumala ei odota täydellisyyttä keneltäkään.

Pelastumisessa on pohjimmiltaan kyse siitä että uskot Jeesuksen sovitustyöhön kun hän sovitti ihmiskunnan synnit mukaanlukien sinun syntisi ja että haluat tehdä parannusta synneistäsi eli toisin sanoen et halua enää elää Jumalaa vastaan kapinoiden vaan pyrkiä elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Muistuttaisin vielä kerran synnin määritelmästä eli synti = kapinoiminen Jumalan tahtoa vastaan. Eli kyse on sydämen asenteesta.

Otanpa esimerkin. Jumalan tahto on että seksiä ei harrastettaisi avioliiton ulkopuolella. Et voi ajatella niin että ei se ole niin tarkkaa tai että ei se ole nykyaikaista jne. Harrastamalla seksiä avioliiton ulkopuolella toimit ihmisen oman tahdon mukaisesti ja Jumalan tahtoa vastaan. Silloin et ollenkaan kunnioita sitä mikä on Jumalan tahto asiassa vaan kapinoit hänen tahtoaan vastaan. Ei Jumala tule koputtamaan olkapäätäsi jos rikot hänen tahtoaan vastaan tai jotenkin estelemään vaan sinulla on vapaa tahto valita toimitko hänen tahtonsa mukaisesti vai kapinoiden häntä vastaan.

Toinen esimerkki on että tiedät ettei netistä saa warettaa leffoja koska se on varastamista ja varastaminen on syntiä mutta ajattelet taas että ei se ole niin tarkkaa ja että kyllä Jumala ymmärtää ja antaa anteeksi. Jumala kyllä antaa anteeksi jos katuu syntejään mutta se ei ole katuvaa toimintaa jos yhä vain päivästä toiseen jatkaa syntisiä tapojaan yrittämättäkään tehdä niistä parannusta ja tuudittautumalla vain ajatukseen että kyllä Jumala ymmärtää. Et voi itse vain päättää että ei Jumala ole tässä asiassa niin tarkka. Jos tiedät hänen tahtonsa asiassa ja silti vain tieten tahtoen teet toisin kapinoit Jumalan tahtoa vastaan ja osoitat hänelle epäkunnioitusta. Ei tässä ole kyse kuitenkaan mistään mahdottomista asioista. Ei ollenkaan. Jumalan tahdon mukainen elämä on sinulle itsellesikin paljon mielekkäämpää ja kevyempää. Ehkä et aina joka asiassa ymmärrä mikä on Jumalan tahto sen asian suhteen mutta älä ahdistu tästä. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi sydämen asenteesta. Eli jos vahingossa teet jossain kohtaa väärin ei se ole niin paha asia mutta Jumala kyllä näkee vilpin jos rikot tahallisesti hänen tahtoaan vastaan ja sinun tulisi kuitenkin pyrkiä selvittämään hänen tahtonsa. Jumalan tahdon mukaisesti eläen pysyt sekä fyysisesti että psyykkisesti terveemmässä kunnossa kuin jos eläisit synneissä. Tiedät kyllä itsekin sen oletko vilpitön pyrkiessäsi elämään Jumalan tahdon mukaisesti vai kiehnäätkö tahallisesti synneissäsi. Eli jos elät vilpittömästi ja rakkaudesta Jumalaan noudatat hänen lakiaan niin silloin sinun ei tarvitse olla myöskään ahdistunut sen suhteen oletko pelastettu vai et. Jos haluat olla Jumalan ystävä niin silloin et myöskään tee sitä mistä Jumala ei pidä. Yksinkertaista. Sinun tulisi myös rukoilla että oppisit ymmärtämään Jumalan tahdon.

Monet saattavat kuvitella että Jumala toimisi jotenkin itsekkäistä motiiveista säätäessään ihmisille pelisäännöt mutta ne ovat vain ihmisen omaksi parhaaksi. Jotkut voivat ajatella että Jumala loi ihmisen itsekkäästi jotta ihmiset palvoisivat ja palvelisivat häntä mutta ei, taas harhaan. Jumala loi ihmisen täysin epäitsekkäistä motiiveista rakkaudesta ihmistä kohtaan ja antoi hänelle parhaaksi katsomansa käskyt jotta elämä olisi mielekästä. Jumala tietää että ihminen on onnellinen kiittäessään ja ylistäessään häntä jolta on kaiken saanut. Jumala ei pidä siitä jos ihminen on itselleen tai toisille ihmisille turmiollinen, siksi hän on säätänyt lait. Sama asia jos sinulla olisi lapsia niin et varmastikaan pitäisi jos he tekisivät jotain itselleen tai toisilleen tuhoisaa. Ei Jumala ihmisen kiusaksi tee mitään asioita. Ei Jumalalla ole samanlaisia itsekkäitä motiiveja kuin ihmisellä. Älä ajattele Jumalaa liian inhimillisestä näkökulmasta koska Jumala ei ole ihminen. Rakkaudesta Jumala ei voi ottaa taivaaseen ihmisiä jotka olisivat itselleen tai toisille turmiollisia. Olen sanonut että kymmentä käskyä tulisi noudattaa rakkaudesta Jumalaa kohtaan mutta yhtä hyvin voisi sanoa että niitä tulisi noudattaa myös rakkaudesta itseä ja toisia ihmisiä kohtaan. Niiden vastaisesti eläminen on itsensä ja kaikkien muiden kannalta tuhoisaa.

Matt.22:37-40: "Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."" Tämä on niin sanottu rakkauden kaksoiskäsky.

Joh.14:19-21: "Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."" Jos rakastamme Jumalaa pidämme hänen antamansa kymmenet käskyt mitään käskyä pois jättämättä. Sekä autamme mahdollisuuksiemme mukaan lähimmäisiämme ja kaikkia avun tarpeessa olevia jotka näemme.

Sen sijaan että ihminen yrittäisi muuttua ja tehdä parannusta synneistään hän usein toivookin että Jumala muuttaisi käsitystä hänen synneistään etteivät ne olisikaan niin pahat. Ei ole mikään mahdottomuus tai edes vaikeaa olla vain varastamatta sitä leffaa netistä tai olla harrastamatta seksiä avioliiton ulkopuolella. Synti vain on niin helposti ihmisen käsien ulottuvilla kuten kielletty hedelmä Eedenin puutarhassa mutta sinun täytyy vain kieltäytyä siitä oli se sitten miten näppien ulottuvilla hyvänsä sinun poimittavaksesi. Sinun täytyy vain tehdä päätös. Jos haluat ottaa pelastuksen vastaan se ei tarkoita sitä että voisit esim jatkaa juopottelua entiseen tapaan koska silloinhan jatkat samaa kapinallista toimintaa Jumalaa vastaan eikä Jumala tahdo valtakuntaansa ihmisiä jotka kapinoivat hänen tahtoaan vastaan. Tässä maailmassa olemme jo nähneet mitä Jumalaa vastaan kapinoiminen on tehnyt eikä semmoinen toiminta jatku enää taivaassa. Et voi mennä taivaaseen kapinallisine tapoinesi levittämään kapinatoimintaa. Ei Jumala tule estelemään jos teet syntiä kuten ei hän tullut Aadamia ja Eevaakaan estelemään kun he söivät kiellettyä hedelmää. Sinulla on vapaa valinta ja kukaan muu ei voi valita puolestasi.

Sanotaan että pelastus perustuu uskoon ja tämä pitää myös paikkansa mutta asiaa on tulkittu väärin niin että riittäisi että uskoo mutta sillä ei väliä miten elää. Katsotaanpa mitä Raamattu sanoo asiasta.

Jaak. 2:18.24: ”Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.”

Tit.1:16: ”He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.”

Kaikki tekevät virheitä ja jokainen kompastuu joskus mutta tärkeintä on että jatkaa matkaansa oikeaan suuntaan ja pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaisesti ja tekemään parannusta synneistään.

Kukaan ei ole täydellinen. Kukaan ei pystyisi teoillaan ansaitsemaan pelastusta koska jokainen on joskus tehnyt syntiä, kenenkään elämä ei ole virheetön kuten Jeesuksen. Tärkeintä on että parhaansa mukaan yrittää elää Jumalan tahdon mukaisesti eikä tieten tahtoen systemaattisesti riko hänen tahtoaan vastaan jossain kohtaa vaan tekee parannusta synneistään ja oikaisee elämäänsä Jumalan tahdon mukaiseksi. Vaikka joku päällisin puolin näyttäisi olevan hyvä niin hänellä voi kuitenkin olla syntisiä ja itsekkäitä ajatuksia ja itsekkäitä motiiveita jne. Siksi juuri tarvitsemme Jeesuksen sovitustyötä koska olemme syntisiä. Emme ole täydellisiä emmekä pystyisikään olemaan.

Annanpa yhden vertauksen. Olet koulussa ja opettaja pyytää sinua piirtämään mallin mukaisen A-kirjaimen. Et pysty piirtämään prikulleen samanlaista A-kirjainta joka olisi täydellinen kopio mallista mutta pystyt varmasti piirtämään niin että sen erottaa selvästi A-kirjaimeksi. Voit kuitenkin kapinoida opettajan tahtoa vastaan ja piirtää B-kirjaimen tietäen että opettajasi haluaisi sinun yrittävän piirtää jotain muuta. Opettajasi ei varmasti anna suorituksestasi hyväksyttyä arvosanaa vaikka selittäisit että ei se ole niin justiinsa ja toivoisit hänen muutavan käsitystään siitä mikä kirjain piti piirtää. Asiasta ei varmasti ole epäselvyyttä oletko tosissasi yrittänyt piirtää A-kirjaimen vai et. A-kirjaimesi saattaa näyttää hirveältä jos sinulla on huono käsiala etkä ole hyvä kirjoittamaan siististi mutta jokainen varmasti ymmärtää mitä kirjainta olet yrittänyt kirjoittaa. Kaikki näkevät mikä kirjainta olet hakenut tekeleelläsi, mikä kirjain on ollut mielessäsi. Olet parhaasi mukaan yrittänyt toimia opettajan tahdon mukaisesti mutta et vain saa tehtyä täydellistä kopiota mallista. Vertaus ei ole täydellinen mutta se auttaa hahmottamaan asiaa.

Nykyään monet ihmiset voivat sanoa että he uskovat Jumalaan omalla tavallaan. He voivat toki uskoa miten haluavat mutta se ei tuo pelastusta. Pelastumiseen ei riitä että vain uskoo Jumalan olemassaoloon. Uskoohan Saatanakin Jumalan olemassaoloon ja kaikki muut kapinalliset enkelit ja ne ovat menossa helvettiin. Pelastuskysymys on pikemminkin ”Uskotko Jumalaa?” eikä ”Uskotko Jumalaan?” Jos uskot Jumalaa niin elät hänen tahtonsa mukaisesti.

Jokainen ihminen toimii oman vajavaisen ymmärryksensä mukaan eikä hän aina ymmärrä mikä on Jumalan tahto jossain asiassa. Ihmisen pitäisi kuitenkin pyrkiä parhaansa mukaan ottamaan siitä selvää. Ei hän voi puolustautua olleensa tietämätön jos hänellä on ollut mahdollisuus milloin tahansa ottaa asiasta selvää eikä hän ole edes yrittänytkään ottaa selvää ja aina on vähintäänkin mahdollisuus rukoilla.

Jumala tietää kaikkien ihmisten kaikki ajatukset. Hän kyllä tietää oletko yrittänyt ottaa selvää hänen tahdostaan ja yrittänyt elää sen mukaisesti vai tieten tahtoen elänyt kapinoiden hänen tahtoaan vastaan ja tahallisesti sulkenut silmäsi totuudelta.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää ettei uskoon tulossa ole kyse siitä että pitäisi olla heti jotenkin täydellinen tai hyvä tms. Uskoon tuleminen on sitä että lähdetään oikealle tielle. Hyväksytään oma syntisyytemme ja se että Jeesus on sovittanut syntimme jota ilman emme voisi pelastua, käydään kasteella ja lähdetään seuraamaan Jeesusta ja hänen opetuksiaan ja teemme parannusta synneistämme ja pyrimme jatkossa elämään Jumalan tahdon mukaisesti emmekä enää häntä vastaan kapinoiden. Ei ole mitään väliä sillä miten olet tähän asti elänyt vaikka olisit tehnyt miten paljon syntiä tahansa jos vain kadut syntejäsi ja syntien katuminen tarkottaa sitä ettet halua tehdä enää syntiä vaan teet synneistäsi parannuksen ja alat elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Voit rukoilla esim näin: ”Rakas Jumala. Olen syntinen ja tarvitsen anteeksiannon. Minä uskon että Jeesus Kristus vuodatti kalliin verensä ja kuoli syntieni puolesta. Tahdon kääntyä pois synnistä. Nyt minä kutsun Jeesuksen Kristuksen tulemaan sydämeeni ja elämään henkilökohtaisena pelastajanani. Aamen.”

Raamatussa sanotaan näin: Mark. 16:16: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. ” Tässä kohtaa on taas otettava huomioon että Raamattu opettaa myös että usko ilman tekoja on kuollut ja että täytyy elää uskonsa mukaisesti. Jos uskot johonkin niin silloin elät myös sen mukaisesti. Elät uskoasi todeksi.

Monien ihmisten kohdalla ongelma on se että he eivät koe itseään mitenkään erityisen syntisiksi vaan ihan hyviksi ihmisiksi jotka eivät tarvitse mitään syntien sovitusta ja joilla ei ole tarvetta parannuksen tekemiselle. Isoin vaara on ihmisillä joilla elämä rullaa ihan hyvin ja ei ole hirveesti ollut ongelmia elämässään. Täytyy ymmärtää myös että ihmisellä ja Jumalalla on rimat eri tasolla. Omasta näkökulmastasi et välttämättä nää itsessäsi mitään vikaa mutta nyt ei ole kyse sinun vaan Jumalan näkökulmasta. Katsotaanpa mitä Raamattu sanoo.

Matt.5:21-22: ”Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. ”

Matt.5:27-28: ”Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.”

Tästä näemme miten korkealle Jumala asettaa riman jos oikeasti haluisi pelastua puhtaasti omilla teoillaan ilman Jeesuksen sovitustyötä. Se on mahdotonta ihmiselle. Jokainen ihminen olisi ansainnut helvetin mutta Jeesus on sovittanut syntimme. Ehkä alat pikkuhiljaa hahmottaa mistä on kyse. Tämän aiheen miettimiseen kannattaa uhrata aikaa ymmärtääkseen kokonaisuuden.

Uskoon tuleminen synnyttää synnintunnon ja huomaat koko ajan elämässäsi yhä enemmän syntejä joita et ole aiemmin huomannut ja tunnet itsesi kurjaksi ihmiseksi. Tästä ei kannata masentua vaan se on vain merkki siitä että olet oikealla tiellä. Kukaan ei ole täydellinen, jokaisella on parantamisen varaa. Ainoastaan Jeesus eli virheettömän elämän. Kaikki muut ansaitsisivat tuomion mutta Jeesus sovitti syntimme, ainoa joka ei tuomiota olisi ansainnut. Jos ajattelet olevasi hyvä ja synnitön ihminen joka ei ansaitsisi helvettiä niin et ole ymmärtänyt mitään. Kun tulemme uskoon niin ei ole suinkaan tarkoitus pysähtyä ja ajatella että nyt olemme valmiit, siitä se tie vasta alkaa. Pyri miettimään mitä asioita elämässäsi et tee Jumalan tahdon mukaisesti.

Onko sinulla ehkä jotain epäterveitä elämäntapoja joista Jeesus toivoisi sinun luopuvan. Tai jotain asioita joissa sinulla olisi parantamisen varaa lähemmäs Jumalan tahdon mukaista elämää. Yritä olla rehellinen itsellesi. Pyri vilpittömästi elämään kuten Jeesus ja ajattelemaan kuten Jeesus. Anna Jeesuksen elää kauttasi. Ei riitä että annat osan elämästäsi Jeesukselle vaan sinun on annettava koko elämäsi hänelle. Tämä ei toki tarkoita sitä että kaikista pitäisi tulla saarnaajia vaan että elät normaalia elämää mutta Jumalan tahdon mukaisesti. Et tee asioita jotka ovat hänen tahtoaan vastaan.

Raamattu sanoo näin: Luuk. 9:23-26: ”Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.”

Jeesuksen seuraaminen on jokapäiväistä omien syntisten halujensa ja mielitekojensa kieltämistä ja Jumalan tahdon mukaan elämistä. Lopulta se käy luonnostaan yhä helpommin ja Jumalan tahdon mukaisesti eläminen tuntuu jo luontevalta ja alamme vihata syntiä. En tarkoita että pitäisi vihata syntisiä vaan syntiä. Lopulta tuntuu oman luonnon vastaiselta elää vastoin Jumalan tahtoa. Vähän sama asia jos ajatellaan että normaalille ihmiselle toisen ihmisen tappaminen tuntuu luonnottomalta mutta ihminen joka on tappanut paljon ja turtunut pystyy tappamaan paljon helpommin. Joku taas ei pysty varastamaan mutta tottuneelta varkaalta se käy helposti. Mitä pitempään ja ahkerammin olet pyrkinyt eteenpäin oikealla tiellä sitä vaikeammaksi pientenkin syntien tekeminen käy ja luonteemme lähestyy Jeesuksen luonnetta. Emme kuitenkaan saavuta sitä ikinä mutta voimme päästä yhä lähemmäs ja lähemmäs. Vähän sama kuin jos jakaisit luvun yksi luvulla kolme ja ilmoittaisit sen desimaalilukuna niin likiarvo olisi 0,3333... Mitä useamman kolmosen lisäät sitä lähempänä luku on oikeaa arvoa mutta ei koskaan absoluuttisen oikea eli yksi kolmasosa.

Kristittyjen pitäisi myös pyrkiä elämään rohkeasti, avoimesti ja häpeilemättä uskoaan. Et voi olla piilokristitty. Jos kiellät Jeesuksen ihmisten edessä Jeesuskin kieltää sinut Isänsä edessä. Muista että sinä edustat totuutta ja maailma edustaa valhetta. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Pikemminkin voit olla ylpeä uskostasi. Ei kannata välittää siitä mitä toiset ihmiset sinusta ajattelevat jos kerrot heille uskovasi Jeesukseen. Sinun tulisi olla huolissasi siitä mitä Jeesus pitää siitä jos kiellät ihmisille uskosi häneen vaikka hän sovitti syntisi verellään. Ei sinun tule havitella kunniaa ihmisiltä vaan Jumalalta, älä ihmisten mielipiteistä välitä vaan Jumalan.

Miten pieni hinta se onkaan jos Jeesuksen tunnustamalla ainoastaan joku ihminen ajattelee sinusta huonoa tai menetät pari kaveriasi tms verrattuna siihen että jotkut ovat olleet valmiita kuolemaan uskonsa tähden. Ihmisillä on monenlaisia mielipiteitä asioista mutta ei niistä kannata välittää. Maailmaan mahtuu kaikenlaista mielipidettä mutta ihmisen mielipiteet ovat ailahtelevia mutta Jumalan mielipide on absoluuttinen totuus ja se ei ikinä muutu. Älä ajattele kuten maailma ajattelee. Älä anna ajatusmaailmasi maallistua. Maailmassa valheita riittää mutta Jeesus on tie, totuus ja elämä. On turha kuvitella ettei valhe tulisi naamioituna totuudeksi. Sinun tulee olla jatkuvasti valppaana eksytyksien varalta eikä niellä mitään asiaa totuutena pureksimatta sitä ensin huolellisesti. Niin pitkään kuin olet Jumalan puolella sinulla ei ole pelättävää. Maailma voi ehkä tappaa lihasi mutta et ainakaan joudu kadotukseen jos olet Jumalan puolella. Tämä maailma on vain väliaikaista ja taivaassa on ikuinen kotimme ja siellä ei tarvitse maksaa asumisesta ja ruuasta. Mutta jos et ole Jumalan puolella tulisi sinun pelätä vaikka eläisit miten turvallisissa ja ylellisissä oloissa maan päällä ja vaikka olisit miten arvostettu henkilö hyvänsä. Kaikki maallinen on vain rihkamaa. Niin ihmisten arvostus, kuin iso omaisuus tai fyysinen kunto ja kaikki mitä maailma tarjoaa.

On tärkeää että meillä on hyvä Raamatun tuntemus niin emme lankea eksytyksiin niin helposti. Raamattua kannattaa lukea päivittäin säännöllisesti. Miten Raamattua sitten tulisi lukea? Sitä tulisi lukea kirja kerrallaan. Raamattu on kokonaisuus joka jakautuu kirjoihin, se ei ole vain hajanainen joukko jakeita. Lue sitä samalla tyylillä kuin lukisit jotain Romaania. Tärkein asia joka Raamatun lukemisessa tulee muistaa on se että luet! Raamattu ei itse lue itseään. Sinun täytyy vain ottaa kirja käteen ja ruveta lukemaan. Järjestä itsellesi aikaa lukemiseen. Jos väität että olet liian kiireinen niin mietipä hetki mikä on asioiden tärkeysjärjestys. Onko maalliset kiireesi todella tärkeämpiä kuin pelastuksesi. Potissa on sinun ikuisuutesi. Jos lukeminen tuntuu liian puuduttavalta niin nykyään on myös ääniraamattuja mutta pääasia että käyt Raamattua läpi säännöllisesti tavalla tai toisella, lukemalla tai kuuntelemalla. Raamatun lukeminen ei tietenkään pelasta ketään vaikka lukisit kuinka paljon tahansa mutta sen tunteminen on tärkeä suojavarustus ja ase.

Sinun ei tulisi välittömästi hyväksyä mitä joku saarnaaja sinulle saarnaa tutkimatta asiaa ensin Raamatun valossa. On paljon saarnaajia jotka opettavat vastoin Raamatun opetuksia. On elintärkeää että luet ja tutkit itse Raamattua etkä luota siihen mitä joku saarnaaja väittää että siinä sanotaan. Jos meiltä puuttuu Raamatun tuntemus niin suojauksessamme on iso aukko ja vihollinen tulee käyttämään sitä hyväkseen. Raamattu on ikäänkuin karttamme jotta tuntisimme oikean tien.

Sitten palatkaamme takaisin pääaiheeseen eli uskoon ja tekoihin josta hieman poikkesimme sivuteille. Mitä jos elinkautisen saanut murhaaja osottaisi katumusta ja saisi armahduksen niin voisiko hän sen jälkeen jatkaa ihmisten tappamista saamatta siitä enää tuomiota? Ei tietenkään! Mutta jos hän pyrkii jatkossa elämään Suomen lain mukaan ei hän vahingossa voi joutua takaisin vankilaan. Eläessään lain puolella hän voi elää turvallisin mielin tietäen ettei hänen enää tarvitse pelätä tuomiota. Sen sijaan jos hän jatkaisi elämistä kapinoiden yhteiskunnan lakeja vastaan hän joutuisi elämään jatkuvassa rangaistuksen pelossa.

Sama asia myös uskossa elämisen kanssa. Jos pyrit rehellisesti ja vilpittömästi selvittämään Jumalan tahdon ja elämään sen mukaisesti ei sinun tarvitse pelätä rangaistusta vaikket olekaan täydellinen koska Jeesus on sovittanut syntisi. Mutta Jumala huomaa kyllä jos olet vilpillinen. Ei riitä että saat ihmiset uskomaan että olet kristitty ja elät Jumalan tahdon mukaisesti. Olisi ahdistavaa elää epävarmuudessa siitä olemmeko menossa taivaaseen vai helvettiin mutta annan asiaan yksinkertaisin nyrkkisäännön miten itse näkisin asian. Jos elät vilpittömästi pyrkien tekemään Jumalan tahdon mukaisesti ja selvittämään hänen tahtonsa niin tiedät sen kyllä itse, sinun on vain oltava rehellinen itsellesi.

Näin sanoo Herra: Matt. 7:21-27: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."”

Jos olet kristitty joka ei ole täysin ymmärtänyt näitä asioita aiemmin ja ymmärtänyt asioiden vakavuutta niin nyt on oikea hetki tehdä parannus synneistäsi ja alkaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Jos arvelet että joku asia elämässäsi ei ole Jumalan tahdon mukaista niin vältä ajattelemasta vain ”Onko Jumala todella sanonut?” vaan rukoile ja ota asiasta selvää. Ole nöyrä. Kaikessa mitä teetkin mieti aina haluaisiko Jeesus että teen näin. Älä tee sitä virhettä että uskoon tulosi jälkeen kasteella käytyäsi heität uskosi vain taka-alalle elämässäsi. Sen tulisi olla aina päällimmäisenä asiana kaikessa. Uskon asiat tulisi olla mielessä aamulla herätessäsi ja illalla nukkumaan mennessäsi myöskin unohtamatta niitä siinä välissä.

Jumala on äärimmäinen rakkaus ja meidän pitäisi pyrkiä myös muokkaamaan luonnettamme samanlaiseksi. Katsotaanpa mitä Raamattu sanoo siitä millainen rakkaus on. Laittamalla seuraavaan pätkään sanan rakkaus tilalle Jumalan saamme myös tietää millainen Jumala on. Samoin kuin myös Jeesus. Samanlaisiksi meidänkin tulisi pyrkiä.

1. Kor. 13:4-10: ”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.”

Tämä maailma on valmistautumista taivaaseen. Emme voi istua kahdella tuolilla. Se joka ei ole Jumalan puolella on häntä vastaan. Kannattaa tarkoin miettiä näitä asioita sillä kyseessä on ikuisuutesi. Kyseessä on paljon isommat ja vakavammat asiat kuin moni arvaisi.

On suuri helpotus että taivaassa ei ole enää pahuutta josta joudumme tässä elämässä kärsimään. Se ei olisi rakkautta Jumalalta jos hän laittaisi kaikki valhetta rakastavat ja laittomuutta tekevät ihmiset taivaaseen totuutta rakastavien ihmisten sekaan. Taivas on taivas siksi että siellä Jumala ja luodut elävät sopusoinnussa keskenään eikä niin että osa porukkaa yhä vain kapinoisi Jumalaa vastaan ja levittäisi kapinahenkeä. Jeesus kyllä toivoisi että kaikki pelastuisivat, mutta ei Jeesus mahda mitään sille jos me kapinoidaan koska meillä on vapaa tahto tehdä niin. Jeesushan varoitti aina että "mene äläkä enää tee syntiä". Ei Jeesus tule kuitenkaan estämään ketään tekemästä syntiä vaan meillä on vapaus valita. Kysymys kuuluukin haluatko rakastaa valhetta ja valita kuoleman tien elämällä laittomuudessa Jumalaa vastaan kapinoiden vai haluatko rakastaa totuutta ja valita elämän tien ottamalla Jeesuksen sovituksen vastaan kääntymällä synneistäsi, kapinastasi Jumalaa vastaan ja elämällä hänen tahtonsa mukaan?

2.Tim.4:3-5: "Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti."

Jaak.2:10: "Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin."

Luuk.12:45-48: "Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään." Jos tiedät mikä on Jumalan tahto mutta silti kapinoit ja elät vastoin hänen tahtoaan niin se on ankarammin rangaistavaa kuin jos et tietäisi Jumalan tahtoa ja ymmärtämättömyyttäsi tekisin vastoin hänen tahtoaan.

2.Piet.2:20-22: "Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa." Eli jos tulet uskoon ja teet parannuksen mutta vajoat takaisin synteihisi niin olet hyvin vaarallisilla vesillä. Kun olet maistanut totuutta ja huomannut että tämä on totuus niin on vaarallista jäädä kiehnäämään synteihinsä. Tämän elämän aikana sinulla on kuitenkin aina mahdollisuus tehdä parannus niin pitkään kuin armon aikaa on vielä jäljellä, mutta jos lipsut takaisin niin tilanteesi on aina hankalampi. Takaisin lipsuminen on vähän kuin halveksuisit totuutta. On kyllä tapauksia joissa ihmiset ovat ajautuneet takaisin väärälle tielle ja selvinneet vielä takaisinkin. Tällaisiin asioihin olisi vain suhtauduttava vakavasti eikä leikitellen. Leikittelet ikuisuudellasi vaikka aikasi tässä elämässä on vain rajallista. Anna elämäsi kokonaan Jeesukselle äläkä vain osaa siitä. Ei auta että annat vain palan elämästäsi. Sinun on heittäydyttävä kokonaan. Kyse ei ole vain pikkumuutoksesta elämässäsi vaan täyskäännöksestä. Käännä kelkkasi äläkä enää katso taaksesi entiseen elämääsi. Käänny ja juokse henkesi edestä pelastukseen! On tullut aika kääntää uusi sivu elämässäsi ja siirtyä elämän tielle. Toivottavasti tapaamme joskus vielä taivaassa. Kukaan muu ei voi tehdä valintaa puolestasi kuin sinä itse.

Ilm.14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." Joskus kristittyjä jotka saarnaavat kymmenen käskyn noudattamista saatetaan haukkua lakihenkisiksi mutta ei ole kyse lakihenkisyydestä vaan siitä että meidän tulisi rakkaudesta Jumalaan noudattaa noita käskyjä. Kaikkia kymmentä. Ei vain yhdeksää. Jos rakastat Jumalaa niin silloin myös haluat pitää hänen käskynsä.

Luuk.6:46-49: "Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan - minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle; ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.""

Jaak.1:22-25: "Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. "