Monet ihmiset eivät ymmärrä kunnolla mistä sapatissa on kyse. He ymmärtävät sen vain hyvin pinnallisesti että sapatti on vain päivä jolloin ei tehdä töitä mutta eivät ymmärrä syytä. Se on paljon enemmän kuin päivä jolloin ei tehdä töitä.

Ihmisten elämä on usein hyvin kyllästetty mm. työllä, viihteellä, päihteillä yms. Monet ihmiset lähtevät juopottelemaan heti kun heillä sitä vapaa-aikaa on ja turruttavat sen viimeisenkin vapaa-ajan päihteillä. Sapatissa on kyse ajan irtiottamisesta arjesta. Sapatti on pyhitetty seurusteluun Jumalan kanssa sekä perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa. Sapatin viettämisessä ei ole kyse mistään lakihenkisestä toiminnasta että se olisi päivä jolloin on tiukat säännöt mitä kaikkea ei saa tehdä.

Jeesuksen aikaan fariseukset eivät olleet ymmärtäneet sapattia kunnolla vaan noudattivat sitä hyvin lakihenkisesti. He eivät pitäneet kun Jeesus paransi ihmisiä sapattina. Tällä Jeesus halusi opettaa että hyvän tekeminen sapattina on kyllä sallittu. Hän halusi opettaa mistä sapatin viettämisessä todella on kyse. Fariseusten käsitys sapatista oli mennyt täysin harhateille.

Sapatin idea on että silloin seurustellaan Jumalan ja läheisten kanssa ja tämän vuoksi sapattina ei ole soveliasta ajaa omia asioitaan ja tehdä töitä. Näkisin että sapattina ei esim ole sopivaa uppoutua yksinään johonkin maallisiin peleihin tai leffoihin tai käydä punttiksella tai maksaa laskuja ja hoitaa raha-asioidaan. Ne voi ihan hyvin hoitaa seuraavana päivänä tai hoitaa pois etukäteen ennen sapatin alkua.

Sapatti alkaa perjantai-iltana ja päättyy lauantai-iltana. Itse olen päätynyt viettämään sapattia perjantaista kello 19 lauantaihin kello 19. Olen myös kuullut että jotkut viettävät sitä klo 18 - 18. Näkisin kuitenkin että sapatin alkamis ja päättymis ajankohta on kuin veteen piirretty viiva eli ei voi sanoa aivan tarkkaa hetkeä joten sanoisin että klo 19 ja 18 ovat molemmat ihan hyviä. Näkisin että sapattiin jokatapauksessa laskeudutaan pehmeästi. Tuskin paiskit töitä viimeiseen minuuttiin ennen sapatin alkamista ja sitten lopetat työsi juuri sapatin alkaessa. Perjantai on sapatin valmistelupäivä eli silloin hoidetaan askareet pois alta ja esim valmistetaan ruuat sapatin ajaksi.

Sapatti on ainoa ihmisen ajankäyttöä rajoittava käsky. Mietipä mitä siitä tulisi jos kaikki ihmiset vain jatkuvasti ajaisivat omia asioitaan ja unohtaisivat Jumalan ja läheisensä. Olisikin tärkeää että koko perhe kunnioittaisi sapattia ettei kävisi niin että osa perhettä haluaisi viettää sapattia yhdessä mutta osa perheestä juoksee omia asioitaan ajamassa ja vähät välittävät koko sapatista. Sapatti auttaa pitämään niin fyysistä kuin psyykkistä terveyttä yllä. Maailma olisi varmasti paljon parempi paikka jos kaikki ihmiset viettäisivät sapattia kuten Jumalan tahto on. Ihmisten keskinäiset välit ja välit Jumalan kanssa olisivat varmasti paljon paremmassa kunnossa. Idea on että kaikki ihmiset ja Jumala olisivat yhdessä yhtä suurta perhettä.

Valitettavasti sapatti on nykymaailmassa monien kristittyjen keskuudessa väheksytty ja väärin ymmärretty asia. Itse en tiedä muita seurakuntia kuin Adventtiseurakunnan jossa vietetään sapattia, itse kuulun tähän seurakuntaan. Toki muissakin seurakunnissa on yksittäisiä kristittyjä jotka viettävät sapattia. Kristittyjen keskuudessa on monenlaisia toinen toistaan hullunkurisempia käsityksiä miksi sapattia ei enää vietetä. Jotkut sanovat että sapatti kuuluu vain juutalaisille, jotkut sanovat että elämme uuden liiton aikaa, yksi hulluimpia käsityksiä on että kymmentä käskyä ei tarvitse noudattaa.

Tähän väliin voisin esittää muutamia pätkiä Raamatusta jotka voisivat vähän antaa selvyyttä asioihin.

2.Moos.20:8-11: "Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. "

Tuossa painotetaan sapatin muistamista. Ihmisille helposti käy niin että he vain ajavat jatkuvasti omia asioitaan ja unohtavat Jumalan ja läheisensä. Ehkä Jumala on myös halunnut painottaa muistamista koska on ennalta nähnyt että ihmiset tulevat unohtamaan sapatin. Tuossa myös sanotaan minkä Jumalan päivästä on kyse. Viettämällä sapattia osoitamme mitä Jumalaa palvomme ja teoissahan usko tulee esiin. Ymmärtääkseni muslimeilla on perjantaisin joku erityinen päivä. Sunnuntaipyhäpäivää käsittelen tarkemmin hetken kuluttua ja kerron mistä se on lähtöisin.

Matt.5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Tuossa Jeesus koittaa painottaa että kymmenet käskyt pysyvät eivätkä muutu miksikään ja varoittaa jos joku poistaa laista edes yhdenkin käskyn ja siten opettaa ettei sitä tarvitse noudattaa. Samalla hän kannustaa myös noudattamaan lakia ja opettamaan muillekin sen noudattamista.

Matt.7:21-27: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

Tässä selvästi sanotaan ettei jokainen itseään kristityksi nimittävä ihminen pääse taivaaseen vaan ne jotka pyrkivät elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Tuossa sanotaan että laittomuuden tekijät eivät pääse taivaaseen. Laittomuuden tekijät ovat ihmisiä jotka eivät kunnioita ja noudata Jumalan lakia eli kymmentä käskyä. Sapattikäsky kuuluu myös tuohon kymmeneen käskyyn.

Ilm.14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Tässä kohtaa myös selvästi sanotaan että pitäisi noudattaa Jumalan käskyjä.

Tit.1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. "

Tässä puhutaan ihmisistä jotka väittävät olevansa kristittyjä mutta heidän elämästään se ei näy vaan he elävät vastoin Jumalan tahtoa.

Tällaista sanomaa Raamattu antaa hyvin selkeästi. Ihmiset kuitenkin haluaisivat niin kovasti pitää kiinni synneistään että haluaisivat tuudittautua näkemyksiin että kymmentä käskyä ei tarvitse noudattaa ja he eivät tahdo kuunnella jos joku yrittää muuta heille sanoa. Tämä on hyvin vaarallista. Omalla ikuisuudellaan ei kannata leikitellä. Kyse on vakavista asioista. Jeesus oli maan päällä jo kerran opettamassa ihmisiä ja yritti vääntää nämä asiat rautalangasta mutta kun hän seuraavan kerran tulee et voi enää siinä vaiheessa päättää että nyt alat elää Jumalan tahdon mukaisesti. Se on siinä vaiheessa myöhäistä. Olit sitten kristitty joka on ymmärtänyt nämä asiat aiemmin väärin tai et kristitty ollenkaan niin nyt on hyvä hetki tehdä parannus synneistäsi ja antaa elämäsi kokonaan Jeesukselle, ei ainoastaan vain jotain pientä palaa elämästäsi vaan sinun tulee heittäytyä kokonaan ja tehdä parannus. Hän ei toivoisi että jatkat enää kapinoimista Jumalan lakia vastaan. Yhdeksän käskyä on kirjoitettu ihmisen sydämeen mutta sapattikäsky on sellainen joka pitää oppia.

Jotkut painottavat liiaksi että evankeliumi on lahja ja sinun ei tarvitse tehdä itsesi mitään vaan voit jatkaa elämistä synneissäsi koska Jeesus on sovittanut syntisi. Tämä on vakava väärinymmärrys. Jeesuskin julisti evankeliumia ennen sovitustyötään. Hän julisti parannuksen tekemistä ja kääntymistä pois synneistään.

Nuo Raamatun kohdat joita tuossa ylempänä mainitsin auttavat ihmistä vapautumaan synneistään mutta jos suljet silmäsi noilta Raamatun kohdilta niin silloin voit jäädä syntiesi vangiksi. Ota siis Jeesuksen julistama evankeliumi vastaan jo tänään ja tee parannus synneistäsi ja mene kasteelle jos et ole vielä käynyt. Elämme vielä armon aikaa ja kaikilla on vielä mahdollisuus kääntyä mutta armon aikaa ei riitä loputtomiin.

Jotkut saattavat kokea sapatin viettämisen taakkana mutta silloin ei ole oivaltanut sapattia oikein. Sanoessaan että sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten Jeesus ei tarkoittanut etteikö sapattia tulisi noudattaa. Jeesus tarkoitti sitä että Sapatti on ihmisen omaksi parhaaksi ja että silloin saa tehdä hyvää ja kyse ei ole mistään lakihenkisestä sapatin noudattamisesta kuten fariseukset opettivat. Sapatti on ilon päivä.

Kenties jotkut ovat saaneet sapatista liian lakihenkisen käsityksen kuten fariseuksetkin eivätkä halua noudattaa tällaista lakihenkistä sapattia ja siinä he ovat oikeilla jäljillä, mutta ei sapattia tulisi jättää noudattamatta. Sunnuntain pyhittäminen sapatin sijaan ja sapatin hylkääminen ei ole Jumalan vaan Saatanan tahdon mukaista. Saatana vihaa Jumalaa yli kaiken mutta ei suoraan voi satuttaa Jumalaa vaan satuttaa Jumalaa parhaiten saadessaan ihmiset joita Jumala rakastaa kapinoimaan Jumalaa vastaan ja saadessaan heidät tanssimaan oman pillinsä mukaan sen sijaan että he eläisivät Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala tietää mikä on ihmiselle parhaaksi mutta Saatana yrittää kaikin tavoin eksyttää ihmisiä.

On myös olemassa ihmisiä jotka ovat erehtyneet luulemaan että sapatti on sunnuntaina. Ei ole mitään epäilyksiä tai epäselvyyksiä siitä etteikö sapatti olisi lauantaina. Kerron tässä joitakin asioita joista voimme tähän saada varmuuden. Monissa kielissä lauantai viittaa sapattiin. Esim espanjaksi lauantai on sábado, italiaksi sabato, latinaksi sabbata, portugaliksi sábado, puolaksi sobota, saksaksi sabbat, tsekiksi sobota ja monissa muissa kielissä myös jotain vastaavaa. Ennen vuotta 1973 sunnuntai oli suomalaisessa kalenterissakin viikon ensimmäinen päivä ja lauantai seitsemäs päivä. Tämän voit tarkistaa vaikka wikipediasta kohdasta sunnuntai. Katolinen kirkko myöntää suoraan lähteissään että paavin sana menee Raamatun sanan edelle ja todisteena tästä paavi on vaihtanut sapatin lauantailta sunnuntaille. He myös myöntävät että Raamatun mukaan elävät kristityt viettävät sapattia lauantaisin. Raamattu myös selvästi ilmoittaa että Jeesus ristiinnaulittiin sapatin valmistelupäivänä (ensimmäinen päivä) ja hän oli haudassa sapatin (toinen päivä) ja että sillon kun hän nousi kuolleista (kolmas päivä) oli viikon ensimmäinen päivä.Lisää aiheesta:

Petri Paavola: Seitsemäs päivä on sapatti

TV7: Kaiken kohdalleen asettaminen : Lepopäivän eli sapatin ennalleenasettaminen