1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. Älä tapa.

7. Älä tee huorin.

8. Älä varasta.

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Huom! Katolisessa kirkossa ja Luterilaisessa kirkossa on virheelliset kymmenet käskyt. Siellä on poistettu toinen käsky joka kieltää jumalankuvien tekemisen ja jaettu viimeinen käsky kahteen osaan jotta kymmenen käskyä saataisiin täyteen. Nämä valheelliset käskyt löytyvät mm. Luterilaisen kirkon sivuilta ja valitettavasti näitä valheellisia käskyjä näkee välillä kristillisessä kirjallisuudessa koska ihmiset ovat käyttäneet lähteenä Luterilaisen kirkon lähteitä eivätkä Raamattua. Luterilainen kirkko ottaa vaikutteita petokirkolta eli Katoliselta kirkolta. Raamattu on ennustanut pedosta että se tulisi muuttamaan ajat ja lain ja niin on tapahtunut. Meidän tulisi kuitenkin katsoa Raamatussa olevia kymmeniä käskyjä eikä minkään kirkon eli ihmisten uudelleen määrittelemiä kymmeniä käskyjä, tämä ei ole Jumalan mieleen. Oikeat kymmenet käskyt voit tarkistaa vaikka Raamatusta 2.Moos.20:2-17.