Nyt kerron tärkeästä asiasta jossa usein mennään metsään. Oletteko huomanneet että evankeliumia usein julistetaan siten että kehotetaan ottamaan Jeesus vastaan. Miten Jeesus sitten pitäisi ottaa vastaan, se jää usein kertomatta. Evankeliumia pitäisi julistaa siten että kehotetaan ottamaan Jeesuksen sovitus vastaan tekemällä parannus synneistä. Parannuksen tekemisestä jätetään usein kuitenkin julistamatta eli julistetaan vajaata evankeliumia ja sitten ihmetellään kun kristityt kääntyvät takaisin synteihinsä.

Hoetaan että otat nyt vaan sen Jeesuksen vastaan mutta jätetään omaksi tehtäväksi selvittää parannuksen teko. Parannuksen tekeminen tarkoittaa sitä että kadumme että olemme koskaan tehneet syntiä ja emme enää jatkossa halua tehdä syntiä. Haluamme alkaa elää Jumalan tahdon mukaisesti.

Jumalan tahto olisi se että rakastaisimme lähimmäisiämme ja Jumalaa. Matt.22:37-40: "Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.""

Tämä on niin sanottu rakkauden kaksoiskäsky. Se ei kuitenkaan vielä kerro miten me rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kymmenen käskyä kertoo tarkemmin siitä miten rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Se on ikään kuin tarkennus rakkauden kaksoiskäskyyn. Jos rakastat Jumalaa niin silloin pidät myös hänen käskynsä. Joh.14:21: "Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.""

Jos emme tee parannusta synneistämme emme ota vastaan Jeesuksen sovitustyötä ja Jeesuksen sovitustyö menee hukkaan kohdallamme. Jotkut opettavat päinvastaista että kymmenen käskyn noudattaminen tekee Jeesuksen sovitustyön turhaksi. He ovat saaneet käsityksen että tällaiset ihmiset yrittäisivät teoillaan pelastua. Kukaan ei voi pelastua omilla ansioillaan mutta kukaan ei pelastu edes Jeesuksen sovitustyölläkään ellei ota sitä vastaan tekemällä parannusta synneistään. Niin kuin ei lääkekään auta sairauteen ellei sitä ota.

Kun teemme parannuksen synneistämme Jumala ei halua enää muistella vanhoja syntejämme ja kiusata ihmistä siitä että hän oli joskus ennen kapinallinen sillä Jeesus on sovittanut hänen kaikki syntinsä ja hän on ottanut sovituksen vastaan tekemällä parannuksen.

Jotkut ihmiset voivat sanoa että "minä en halua kuulla tuommoista, minä uskon armon evankeliumiin" jos heille saarnaa parannuksen tekemistä ja kymmentä käskyä yms. Tuo on kuitenkin valheellinen evankeliumi. Ei Jeesusta oteta vastaan tekemättä parannusta synneistä. Jeesus itsekin julisti evankeliumia siten että kehotti ihmisiä tekemään parannuksen synneistään. Ja jos hän antoi ihmisten syntejä anteeksi hän usein sanoi jotain tähän tyyliin: "mene äläkä enää tee syntiä". Se on armon evankeliumia että saamme syntimme anteeksi kun otamme Jeesuksen vastaan tekemällä parannuksen synneistämme. Mutta jos emme halua tehdä parannusta synneistämme ja elää Jumalan tahdon mukaisesti vaan kapinoiden Jumalan tahtoa vastaan niin ei silloin Jeesuksen sovituskaan auta koska emme ole ottaneet sitä vastaan. Se on täysin meidän oma valintamme otammeko Jeesuksen vastaan tekemällä parannuksen synneistämme. Lopettamalla kapinoinnin Jumalaa vastaan. Jumala ei voi väkisin pelastaa ketään. Voimme vapaasti valita. Emme voi kuitenkaan valita molempia, sekä elää Jumalan tahdon mukaisesti että häntä vastaan kapinoiden, näethän ristiriidan. Jeesus opetti että jos et ole hänen puolellaan olet häntä vastaan. Matt.12:30: "Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa."

Jotkut voivat opettaa että kymmenen käskyn mukaan eläminen olisi jotenkin lain alla olemista ja että ei pidä olla lain alla. En näkisi asiaa noin. Lain alla olemme silloin jos emme ole tehneet parannusta synneistämme ja elämme yhä vastoin Jumalan lakia. Silloin emme ole ottaneet pelastusta vastaan ja meidät tuomitaan lain mukaan. Jos olemme ottaneet pelastuksen vastaan tekemällä parannuksen olemme vapaita eikä meitä tuomita, mutta jos käännymme takaisin synteihimme menemme lain alle ja meidät tuomitaan. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen kunhan vilpittömästi pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaisesti eikä tieten tahtoen riko häntä vastaan.

Tätä voisi verrata vaikkapa Suomen lakiin. Olemme vapaita niin pitkään kuin elämme lain mukaisesti mutta jos rikomme Suomen lakia niin silloin menemme lain alle ja meidät tuomitaan lain mukaan. Niin pitkään kun elämme lain mukaisesti meillä ei kuitenkaan ole pelkoa. Kukaan tuskin vahingossa tekee jotain rikosta joka on Suomen lakia vastaan jos hän vilpittömästi pyrkii elämään lain mukaisesti. Sitten jos lähdet tieten tahtoen kapinoimaan Suomen lakia vastaan saat jatkuvasti elää rangaistuksen pelossa.

Jos Suomen valtio käyttäisi rikollisia kohtaan samanlaista armosysteemiä kuin Jumala käyttää syntisiä kohtaan tarkoittaisi se sitä että rikollinen voisi mennä oikeuden eteen tunnustamaan rikoksensa ja sanomaan että hän haluaa tehdä parannuksen rikollisista tavoistaan ja hän saisi armahduksen ja koko hänen rikoshistoriansa ja merkinnät pyyhittäisiin pois ja hän saisi kunnon kansalaisen leiman ja tuomari ei tuomitsisi häntä rikoksistaan mutta jos hän palaisi rikoksen tielle tuomittaisiin hänet kaikista hänen rikoksistaan.

Johannes Kastaja saarnasi evankeliumia näin: Matt.3:1-3: "Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."" Samaan tapaan myös Jeesuskin julisti evankeliumia ihmisille eli pääpaino oli parannuksen teossa. Tien valmistaminen Herralle on sitä että teemme oman pelastamisemme mahdolliseksi tekemällä parannuksen. Että osoitamme että haluamme toimia yhteistyössä Jumalan kanssa emmekä kapinoiden häntä vastaan.

Tätä voisi verrata vaikkapa siihen että olisit uppoavassa laivassa ja kuulisit kuulutuksen että matkustajia pyydetään siirtymään kannelle jotta heidät voidaan pelastaa. Et voi olettaa että sinut kyllä pelastetaan jos et tee yhtään yhteistyötä vaan lukittaudutkin hyttiisi puuhailemaan jotain omiasi. On oma valintasi haluatko tehdä yhteistyötä pelastumisesi eteen vai et. Sinulta ei vaadita paljoa mutta et voi ottaa pelastusta vastaan jäämällä hyttiisi. Se ei tee pelastamistasi mahdolliseksi. Samoin et myöskään voi olettaa että Jumalakaan voisi pelastaa sinua jos jäät synteihisi. Se on vähän sama jos joisit jotain tappavaa myrkkyä vaikka sinulle sanottaisiin että sinun pitäisi lopettaa sen myrkyn juominen ja mennä vatsahuuhteluun jotta selviät hengissä mutta silti jatkaisit vain myrkyn hörppimistä ja ajattelisit että kyllä sinut voidaan pelastaa.

Eli evankeliumia julistettaessa tärkeää on samalla myös painottaa parannuksen tekemistä ja syntien hylkäämistä koska se on hyvin oleellinen asia. Monet painottavat evankeliumia väärin että ihmisen ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa Jeesuksen sovitus vastaan mutta se vastaanottaminen tapahtuu juuri sillä että tunnustamme syntisyytemme ja teemme parannuksen synneistämme. Jos sanomme ottavamme Jeesuksen vastaan mutta elämme edelleen synneissämme tekemättä parannusta on kyse siitä että puhumme toista mutta teemme jotain aivan muuta. Matt.7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."

Youtubesta löysin tämmöisen hyvän videon jossa on lisää pohdintaa tästä aiheesta:
Evankeliumi on parannuksen tekemistä ja uskollisuutta