Nyt menen tärkeimpään aiheeseen eli kuka oli Jeesus Nasaretilainen ja miksi sinun pitäisi oppia tuntemaan hänet.

Joh.14:8-11: "Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. "

Jeesus opetti että hänen ja Isän luonne on sama. Jumala on äärimmäinen rakkaus. Raamattu sanoo rakkaudesta näin 1.Kor.13:4-7: "Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii." Tuohon pätkään voisi sanan rakkaus tilalle vaihtaa sanan Jeesus ja lause olisi yhä tosi. Jumala on äärimmäisen epäitsekäs ja oikeudenmukainen. Täydellinen tuomari. Jeesus oli jopa niin äärimmäisen epäitsekäs ja rakasti kaikkia ihmisiä niin paljon että hän jättii taivaan loistokkuuden ja tuli maan päälle ihmisenä ja eli vaatimattomasti puuseppänä kunnes aloitti 30-vuotiaana toimintansa ja rupesi opettamaan ihmisiä ja valmistautumaan tulevaan sovitustyöhönsä.

Jeesus uhrautui ristillä täysin vapaaehtoisesti jotta me kaikki saisimme syntimme anteeksi. Tämä sovitustyö ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö ihmisen tarvitsisi tehdä mitään ja että hän voisi jatkaa elämistä synneissään. Jos vankilassa oleva murhaaja saa armahduksen niin ei kai hän voi sen jälkeen enää jatkaa murhaamista saamatta tuomiota? Ihmisen täytyy pyytää syntejään anteeksi ja katua niitä ja katuminen tarkoittaa sitä että ihminen tekee parannuksen synneistään ja haluaa jatkossa elää Jumalan tahdon mukaisesti eikä jatkaa synneissään rypemistä. Monet painottavat evankeliumia väärällä tavalla että Jeesus on sovittanut syntimme eikä meidän tarvitse tehdä muuta kuin uskoa tähän sovitukseen. Jeesus itse julisti evankeliumia näin Matt.4:17: "Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle"."

Eli kyse on siitä että teemme parannuksen synneistämme ja syntihän tarkoittaa kapinoimista Jumalaa vastaan eli sitä että emme noudata Jumalan lakia. Jumalan lakia tulisi noudattaa rakkaudesta Jumalaan, ei lakihenkisesti. Jumalan laki eli kymmenen käskyn laki menee näin 2.Moos.20:2-17: ""Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Älä tapa. Älä tee huorin. Älä varasta. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa." "

Katolisella kirkolla ja Luterilaisella kirkolla sapattikäsky on kolmas eikä neljäs niin kuin Raamatussa. Ne on poistanu tokan käskyn eli käskyn joka kieltää jumalankuvien tekemisen ja jakaneet viimesen käskyn kahteen osaan. Nuo valheelliset käskyt on luettavissa ev. lut. kirkon nettisivuilta. Katolisessa kirkossahan jumalankuvien palvonta on yleistä. Katolinen kirkko ei ole Raamatullinen kirkko ja sillä on paljon kaikenlaista valheellista oppia. Katolinen kirkko opettaa että Paavin sana menee Raamatun sanan edelle ja että tästä todisteena he ovat vaihtaneet sapatin lauantailta sunnuntaille. Näin he myöntävät suoraan omissa lähteissään. Toisin sanoen evlut kirkko ottaa vaikutteita petokirkolta. En tarkoita hyökätä ketään kristittyjä vastaan vaan tuoda asioihin valoa jotta valheet paljastuvat ja kristityt löytäisivät totuuden ja kavahtaisivat valhetta.

Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja Jumala ei voi katsoa sitä sormiensa läpi kuten ei meidänkään oikeudessa tuomari voi katsoa sormiensa läpi esim sitä jos joku on murhannut jonkun. Presidenttiä vastaan tehdystä rikoksesta saa kovemman tuomion kuin tavallista ihmistä vastaan tehdystä rikoksesta. Tässä tapauksessa olemme rikkoneet kaikkein ylintä eli Jumalaa vastaan joten tuomiokin on sen mukainen. Jos meidän maailmassamme rikoksista ei olisi mitään seuraamusta siitä ei hyvä seuraisi ja rikollisuus rehottaisi vapaana. Samoin olisi myös jos synnistä ei olisi mitään seuraamuksia. Synnin palkka on kuolema. Jumalattomat ihmiset kokevat toisen kuoleman jossa he joutuvat myös eroon Jumalasta, hehän ovat pyrkineetki Jumalasta eroon. Raamattu kuvaa helvettiä mm. näin vuoden 1992 käännöksessä Mal.3:19-21: Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin -- sanoo Herra Sebaot -- eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Sinä päivänä, jonka minä määrään, te poljette jumalattomat maahan, tallaatte heidät tomuksi, sanoo Herra Sebaot." Vanhemmasta käännöksestä tuo löytyy neljännen luvun alusta.

Kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ansaitsisivat helvetin mutta Jeesus on sovittanut synnit puolestamme ja kärsinyt rangaistuksen joka kuuluisi meille. Mark.15:34-37: "Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta". Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas". Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."

Tuolla hetkellä Jeesus koki miltä tuntuu ikuinen ero Jumalasta ja Jeesuksella ei ollut sillä hetkellä Jumalan läsnäolon vakuutusta siitä että hän tulee nousemaan ylös kuolleista vaan Jeesus joutui nojaamaan kirjoutuksiin ja siihen miten Jumala on aiemmin johtanut mutta aiemmin Jumala oli ollut läsnä. Ilman tuota sovitusta kenenkään ei olisi mahdollista pelastua ja jos yrittäisimme omilla ansioillamme pelastua se olisi kuin veisimme Jumalalle kasan likaisia vaatteita. Kaikki ovat syntisiä ja ovat syntiä tehneet mutta tärkeintä on se että kadumme syntejämme ja teemme niistä parannuksen ja syntien katuminen tarkoittaa sitä ettemme enää halua tehdä syntiä. Sinun tulisi kavahtaa sellaista opetusta jos joku opettaa ettei kymmentä käskyä tai jotain tiettyä käskyä kuten sapattikäskyä tarvitse noudattaa. Tämmöinen opetus on näinä lopun aikoina varsin yleistä. Raamattu sanoo lopun ajoista näin Matt.24:12-13: "Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." Jumalan laki on rakkauden ja vapauden laki. Sitä ei tule kutsua taakaksi. Laittomuus tarkoittaa juuri sitä että emme noudata Jumalan lakia eli kymmentä käskyä tai jotain osaa siitä. Raamatusta löytyy paljon kohtia jotka puhuvat lain noudattamisesta, pistän tähän joitain kohtia. Matt.7:21: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon." Ilm.14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." Joh.14:15: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." Tit.1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia."

Pistän tähän syntisen rukouksen jonka voit rukoilla jos haluat ottaa Jeesuksen elämääsi tänä päivänä:

Herra Jeesus Kristus.
Minä [oma nimesi] olen syntinen ihminen.
Haluan tunnustaa Sinulle kaikki väärät tekoni.
Kadun kaikkia pahoja tekojani.
Anna minulle kaikki pahat tekoni anteeksi ja ota minut lapseksesi.
Haluan kääntyä nyt pois kaikesta siitä, minkä tiedän vääräksi.
Uskon, että Sinä olet Jeesus Kristus, Jumalan ainoa Poika, ja että Sinä kuolit syntieni puolesta Golgatalla.
Haluan seurata Sinua Jeesus.
Haluan tunnustaa Sinut herrakseni myös ihmisten edessä.
Täytä minut Pyhällä Hengelläsi.
Avaa ymmärrykseni niin, että ymmärrän Sinun Sanasi, Raamatun Sanan.
Kiitos, että kuolit syntieni puolesta Golgatalla niin, että voin saada anteeksiantamuksen ja vapauden.
Auta minua elämään niin, että pääsen kerran luoksesi taivaaseen.

Amen.

Sinun kannattaa myös etsiä seurakunta joka pitää kiinni Raamatun totuuksista, ja käydä kasteella. Lapsikaste ei ole mikään Raamatun opetuksen mukainen kaste. Mark.16:15-16: "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Tuossa Jeesus antaa lähetyskäskyn ja käskee kaikkia opetuslapsiaan, myös meitä nykypäivänä eläviä opetuslapsiaan jotka olemme ottaneet hänet vastaan, julistamaan evankeliumia kaikkialle. Jos et ole varma mikä seurakunta olisi sopiva niin ainakin Adventtiseurakuntaa voin suositella. Siellä Jumalan lakia kunnioitetaan ja noudatetaan ja pidetään kiinni Raamatun periaatteista eikä olla tehty kompromisseja maailman kanssa. Ei kuitenkaan ole pelastuskysymys missä seurakunnassa olet vaan miten itse elät mutta hyvä seurakunta antaa sinulle tukea ja vääräoppisessa seurakunnassa helpommin menet itsekin harhaan. Maailma on pahuuden vallassa eikä siihen tule mukautua. Seurakuntayhteys on tärkeä tuki elämääsi uskovana. Kannattaa aina muistaa missä maailmassa elämme ja välttää maallistumista vaikka kaikenlaista maallistunutta harhaoppia puskeekin joka suunnasta. Älä ikinä unohda kuka olet! Olet Jumalan lapsi etkä apinan jälkeläinen! Elä myös sen mukaisesti äläkä kuten eläin. Älä koskaan unohda! Maallistuminen käy helposti ja sitten torkahdat jos et pysy valppaana. Piet.5:8: "Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä." Luuk.21:34-36: "Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." Tuossa Jeesus varoittaa myös huumeista ja juopottelusta ja maallisista murheista. Ilm.3:3: "Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista."

Tuossa kun puhutaan uskomisesta kasteen yhteydessä niin usko tarkoittaa myös tekoja. Teoissa usko tulee esiin. Ilman tekoja usko on kuollut opettaa Raamattu.

Jaak.2:18-26: "Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet -- pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja."

Tässä on eräs hyvä kappale Jeesuksen sovitustyöhön liittyen sekä hyviä pätkiä aiheeseen liittyvästä elokuvasta nimeltä The Passion of the Christ. Tuo elokuva kuvaa hyvin Jeesuksen maanpäällisen elämän 12 viimeistä tuntia.Uskoontulossa ei ole kyse siitä että pitäisi olla heti jotenkin täydellinen tai hyvä vaan silloin lähdetään vasta tielle jota kuljetaan sitte loppuelämä eli uskoontulo ei ole mikään kertaluontoinen suoritus että tullaan uskoon ja se siitä sitten ja voidaan jatkaa elämistä entiseen tapaan. Koko ajan pitää tehdä parannusta eikä milloinkaan ole valmis. Uskoon tullessaan ihminen tulee synnin tuntoon ja huomaa elämässään koko ajan enemmän ja enemmän syntejä joita ei ole ennen huomannut. Mitä enemmän elämääsi tulee valoa niin sitä paremmin alkavat tahrat näkyä. Jotkut ihmiset haluavat pysytellä pimeydessä. Toki isoimmat tahrat saat pyyhkäistyä nopeasti mutta se ei pääty siihen. Älä tee sitä virhettä että ajattelisit olevasi valmis. Tämän elämän aikana emme tule valmiiksi.

Luuk.23:33-34: "Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. "

Kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia mutta kaikki eivät vain tiedä keitä ovat. Kun Jeesusta ristiinnaulittiin hän ymmärsi etteivät hänen ristiinnaulitsijansa ymmärtäneet keitä ovat ja pyysi Jumalaa antamaan heille anteeksi. Jeesus näki heidät millaisina he olisivat pelastettuina taivaassa.

Joh.1:1-5: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt." Tuossa kerrotaan että Jeesus on ollut alusta lähtien olemassa ja että hän on ollut mukana luomisprosessissakin.

Vanhassa testamentissa on hyvin paljon profetioita jotka toteutuivat Jeesuksen elämässä. Nämä profetiat ovat ikään kuin Jumalan antama kartta historiassa jonka avulla löydämme oikean Messiaan ja voimme olla varmoja asiasta että hän on se oikea. Jeesuksesta oli annettu pikkutarkkoja ennustuksia jotka toteutuivat hänen elämässään. Tässä on eräs sivu jossa on lueteltu näitä profetioita:

Toteutuneita Raamatun profetioita Jeesuksesta

Loppuyhteenvetona voisin sanoa että sinun tulisi oppia tuntemaan Jeesus koska Jumala on rakkaudesta tuonut sinut olemattomuudesta olevaisuuteen voidakseen osoittaa sinulle rakkauttaan ja Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse. Ainoa tie ja totuus. Ei ole muuta nimeä ihmiselle annettu jonka kautta hän pääsisi Jumalan luo ja pelastuisi. Jumala on sinut luonut voidakseen osoittaa rakkauttaan sinulle joten sinun tehtäväsi on mennä hänen luokseen jotta hän voi osoittaa rakkauttaan sinulle. Jeesus on se tie jonka kautta pääsemme Jumalan luo paratiisiin ja saamme ikuisen elämän. Kaikki muut tiet ovat ihmiselle turmiollisia. Jumala haluaa opettaa meille kuinka elää ettemme olisi itsellemme tuhoisia. Monet ihmiset näkevät asiat vain hyvin lyhyellä tähtäimellä eivätkä ajattele tätä elämää pitemmälle. Siksi he eivät myöskään niin paljoa tule ajateelleeksi ikuisuuden mittakaavassa mitkä asiat ovat heille haitallisia. Ja tässä kannattaa ajatella lihallisen puolen lisäksi myös henkistä puolta. Ihminen on enemmän kuin kasa biologiaa. Fyysisen terveytemme hoitaminen on toki tärkeää sillä kun olemme fyysisesti terveessä kunnossa myös mielemme voi paremmin. Ei kuitenkaan pidä ajatella pelkkää fyysistä puolta. Kaikki pahat teot, sanat ja ajatukset saastuttavat meitä. Kaikki joka lähtee meistä ulospäin. Älä ajattele itseäsi vain biologisesta näkökulmasta. Olet paljon enemmän kuin kasa biologiaa. Se on vain pelkkä kuori.