Tässä kirjoituksessa käsittelen Jeesuksen opetuksia ja vertauksia. Matt.5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. "

Tässä Jeesus opettaa että kymmenestä käskystä ei häviä pieninkään piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat. Eli toisin sanoen koska maa on yhä olemassa niin se todistaa olemassaolollaan että laki on yhä voimissaan. Jeesus varoittaa että sitä joka jättää laista pois yhdenkin käskyn ja siten opettaa ei pääse taivaaseen. Jeesus kehottaa noudattamaan Jumalan lakia ja siten opettamaan myös toisille. Sanoessaan että "ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan" Jeesus tarkoittaa sitä kun fariseukset ovat ulkokullattuja ja lakihenkisiä ja heillä on omat tiukat perinnäissääntönsä jotka menevät ristiin Jumalan lain kanssa. Jumalan lakia tulisi noudattaa rakkaudesta Jumalaan. Kyse on sydämen asenteesta. Fariseukset eivät tätä ymmärtäneet. Eli ei kyse mistään semmoisesta että kuka noudattaisi Jumalan lakia jotenkin tiukimmin. Fariseukset kuvittelivat omilla ansioillaan pelastuvansa mutta se on sama kuin veisi Jumalalle kasan likaisia vaatteita.

Tämä on äärimmäisen tärkeä asia vaikka nykyään kuulee monien opettavan ettei kymmentä käskyä tarvitse noudattaa tai että jotain tiettyä käskyä kuten sapattikäskyä ei tarvitsisi noudattaa. Tämä ei ole kuitenkaan mikään yllätys sillä ennustaahan Jeesus lopun ajoista näin Matt.24:12-14: "Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." Laittomuuden valtaan pääsyllä tarkoitetaan nimenomaan sitä että ihmiset eivät noudata hänen lakiaan. Nykypäivänä Jumalan lakia poljetaan varmasti enemmän kuin koskaan ennen ja jopa monet kristityt eivät tahdo noudattaa lakia ja opettavat myös siten ettei sitä tarvitse noudattaa. Huomaa että puhun tahtomisesta. Syntihän on kapinoimista Jumalaa vastaan ja kapinoiminenhan on aina sitä että tieten tahtoen rikotaan lakia/ ollaan noudattamatta lakia. Jos vilpittömästi pyrit elämään Jumalan tahdon mukaisesti niin silloin et ole enää kapinamielinen.

Jumala haluaa valtakuntaansa ihmisiä jotka vapaasta tahdostaan etsivät häntä ja haluavan elää hänen tahtonsa mukaisesti. Usein kuulee joidenkin ateistien sanovan jotain tämänkaltaista että jos Jumala kirjoittaisi taivaalle olevansa olemassa niin olisi helpompi uskoa tai että miksei Jeesus tule uudelleen näyttäytymään maan päällä niin että ihmiset voisivat uskoa. Mutta tässä on juuri se juju. Jos Jumala ilmestyisi kaikessa kirkkaudessaan ja mahdissaan niin sehän menisi jo pakottamiseksi ja ihmiset tottelisivat häntä pelosta. Ei Jumala halua valtakuntaansa tällä tavalla kerätä ihmisiä jotka ainoastaan pelosta ja pakon edessä tottelisivat häntä koska eivät muuta vaihtoehtoa enää näe. Jumala etsii ihmisiä jotka rakkaudesta häntä kohtaan haluavat elää hänen tahtonsa mukaan eikä pelon vuoksi pakotettuina. Jumala kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa eikä hän tehnyt ihmisestä robottia joka ei kykenisi toimimaan vastoin hänen tahtoaan sillä rakkautta ei voi pakottaa tai se ei ole aitoa. On oltava myös mahdollisuus valita toisin. Jos Jumala ilmestyisi kaikessa mahdissaan ja sillä tavalla ihmiset pelosta alkaisivat noudattaa hänen lakiaan niin heidän mielensä voisi silti yhä edelleen olla kapinallinen kuten jollain työntekijällä joka olosuhteiden pakosta joutuu tekemään jotain ikäviä töitä. Esimerkiksi jos jollekin on määrätty yhdyskuntapalveluna jotain hanttihommia niin hän voi hoitaa työnsä hyvin koska ei halua lisähankaluuksia mutta mielessään hän voi silti kapinoida ja kiukutella saamaansa työtehtävää kohtaan.

Jumala haluaa pysytellä sen verran sivussa ettei hän pakota ketään mutta on kuitenkin tuonut tahtonsa ilmi niin että se joka vilpittömästi haluaa etsiä häntä ja selvittää hänen tahtonsa kyllä löytää sen. Matt.7:7-8: "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan." Raamatussa Jumala tuo ilmi tahtonsa. Sielunvihollinen tekee parhaansa ettei ihminen avaisi Raamattua ja jos hän sen avaakin niin hän haluaisi olla tulkitsijana.

Matt.12:38-40: "Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin". Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. " Tällä Jeesus tarkoitti että ihmiset eivät saa muuta merkkiä kuin sen että hänet ristiinnaulitaan ja hän nousee kolmantena päivänä kuolleista. Siihen meidän on tyytyminen.

Room.1:18-23: "Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi."

Minne tahansa katsotkin näet Jumalan luomistyön tuloksia. Vaikka peiliin katsoessasi. Ihmiset jotka ovat kuitenkin halunneet kieltää Jumalan olemassaolon helpottaakseen omaa syntistä elämäänsä koska eivät halua luopua synneistään ovat kehitelleet tarinoita Jumalan kieltämisensä tueksi jotta pystyisivät elämään ateisminsa kanssa. Nykyään yhä useammat tiedemiehet eivät enää usko evoluutioon vaan älykkääseen suunnitteluun eli niin sanottuun ID-teoriaan (ID = Intelligent Design = Älykäs Suunnittelu). Evoluutioteoria on pikemminkin todistettu toimimattomaksi kuin toimivaksi ja on todistettu ettei elämää voi syntyä itsestään ilman elämää.

Ps.53:2-5: "Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän väärä menonsa; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Eivätkö he mitään käsitä, nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani, eivätkä avuksensa huuda Jumalaa?"

Jotkut sanovat Jumalan lakia taakaksi mutta Raamattu opettaa että sitä ei saa sanoa taakaksi, se on kevyt kantaa. Synneissä eläminen on paljon raskaampaa kuin Jumalan lain mukaan eläminen. Jumalan laki on vapauden ja rakkauden laki. Sen mukaan eläminen on ihmiselle parhaaksi.

Matt.5:21-22: "Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. " Matt.5:27-28: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. "

Jeesus opetti että synti lähtee jo ajatuksista. Vaikka toimisitkin päällisin puolin oikein se ei kuitenkaan poista syntisyyttäsi. Eli Jeesus tässä näyttää miten korkealla rima on jos todella haluaisit pelastua ainoastaan omilla ansioillasi. Sinun tulisi silloin olla syntymästäsi lähtien sisimmissäsi täysin puhdas. Ei mitään syntisiä eikä itsekkäitä ajatuksia. Tämä on ihmiselle mahdotonta mutta Jumalalle se oli mahdollista. Jeesus eli esimerkillisen täydellisen elämän ja ihmisen tulisi pyrkiä muokkaamaan luonnettaan lähemmäs Jeesuksen luonnetta ja pyrkiä elämään hänen opetustensa mukaisesti. Uskovan ihmisen elämä on kasvamista Jeesuksessa, ei ole kyse siitä että pitäisi heti olla täydellinen ja valmiiksi et ainakaan tämän elämän aikana tule joten älä asennoidu siten että olisit jo valmis vaan jatka kulkemista.

Joh.14:1-15: " "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte." Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet." Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. "

Meidän tulisi olla Jeesuksessa ja uskomme häneen tulisi näkyä teoistamme. Meidän tulisi tehdä Jeesuksen tekoja. Antaa elämämme Jeesuksen käyttöön.

Joh.15:1-6: ""Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat."

Joh.15:12-15: "Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni."

Joh.15:18-21: "Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. "

Nyt tulee myös hyvin tärkeä Jeesuksen opetus Matt.5:38-40: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; "

Matt.5:43-48: "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.""

Jeesus opettaa ettei tulisi kostaa pahaa pahalla koska silloin lähtee itsekin mukaan pahuuteen. Tällainen johtaa vain loputtomaan vihan ja koston kierteeseen ja mitä mieltä sellaisessa sitten on. Maailmassa on paljon kaikenlaista pahuutta ja väkivaltaa koska ihmiset eivät osaa katkaista pahan kierrettä vaan pistävät pahan kiertämään ja elävät koston kierteessä. Maailma olisi paljon parempi paikka jos kaikki eläisivät tämän Jeesuksen opetuksen mukaisesti.

Anteeksi antaminen on myös eräs tärkeimpiä Jeesuksen opetuksia. Matt.6:14-15: "Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne." Mitä siitä tulisi jos ihmiset vain loputtomiin muistelisivat kokemaansa vääryyttä. Ei tee ihmiselle hyvää elää katkeruudessa. Sellainen tekee ihmisen sairaaksi. Kun annat anteeksi saat myös itse asian suhteen rauhan. Mennyt on mennyttä eikä sitä voi enää korjata eikä menneiden vääryyksien katkera muisteleminen mitään auta. Pitäisi elää nykyhetkessä ja katsoa eteenpäin eikä jumittua menneisiin. Jumala antaa sinulle niin paljon anteeksi että sinun tulisi myös olla valmis antamaan anteeksi sinua vastaan rikkoneille ihmisille.

Tässä on Jeesuksen kertoma vertaus asiasta Matt.18:21-35: "Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki'. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa'. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle'. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." "

Näin Jeesus opettaa lähimmäisen rakastamisesta Matt.25:34-46: "Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."" Eli meidän pitäisi yrittää mahdollisuuksiemme mukaan yrittää auttaa jos näemme ihmisiä jotka tarvitsevat apua. Auttamisella en tarkoita sellaista että autat alkoholistia saamaan viinaa itselleen tai jotain vastaavaa joka olisi hänelle vain turmioksi.

Jeesus opetti myös näin Luuk.3:11: "Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin"."

Monet syyttävät maailman pahuudesta Jumalaa vaikka kuitenkin he elävät vastoin Jumalan tahtoa. Sinulla ja muilla ihmisillä on vapaa tahto elää miten haluatte. Joko elää Jumalan tahdon mukaisesti tai kapinoiden Jumalaa vastaan. Näin yhteenvetona voisin sanoa että Jeesus opetti noudattamaan Jumalan lakia ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti lähimmäisiä auttaen. Nykypäivänä Jumalan lakia kuitenkin poljetaan varmasti enemmän kuin koskaan ennen ja jopa monet kristityt eivät noudata kymmentä käskyä ja samoin opettavat myös muita. Se että nimität itseäsi kristityksi ei tee sinusta vielä kristittyä. Sitten Jeesus opetti myös rakastamaan vihamiehiäsi ja olemaan kostamatta pahaa pahalla. Monet ihmiset elävät kuitenkin vihan ja koston kierteessä. Jeesus opetti myös epäitsekkyyttä ja jakamaan ylimääräisestä omaisuudesta vähäosaisille. Monet ihmiset ovat kuitenkin ahneita. Maailmassa riittäisi resursseja niin että maailman nälkäongelmat voitaisiin ratkaista mutta silti ihmisiä kuolee tänä päivänä enemmän syömällä kuin nälänhätään. Jeesus myös opetti huolehtimaan lähimmäisistään mutta silti ihmiset jättävät lähimmäisiään heitteille. Tässä maailmassa sinun ei tulisi katsoa mallia siitä miten toiset elävät vaan siitä miten Jeesus opetti elämään. Älä katso mallia siitä miten joku toinen kristitty elää vaan katso mallia Jeesuksesta ja opi hänen opetuksistaan. Jeesuksen elämä ja opetukset löytyvät Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeista.